arts summit.PNG

Arctic Arts Summit arrangeras nu för andra gången. Det första ägde rum i Harstad, Norge i 2017. Huvudsyftet med evenemanget är att förstärka konst och kultur i norr och betona vikten av det cirkumpolära samarbetet

Temat för Arctic Arts Summit i Rovaniemi är "Arktis som ett laboratorium för hållbar konst och kulturpolitik".

Dag 3 ska fonden tillsammans med Norwegian Crafts och Lapplands universitet hålla ett program på temat Materialitet och Konst i Arktis där man kommer att kunna se presentationer av HANDMADE-projekt och ta del av intressanta panelsamtal.

De organisationer och aktörer som är verksamma inom konst, kultur och kulturpolitik och som intresserar sig för lokala initiativ, regional utveckling, arts management och utveckling av konstnärliga nätverk i en global kontext är välkomna att registrera sig på Arctic Arts Summit´s hemsida.

Det slutliga programmet publiceras snart.