Malmo-Live-at-night2.jpg

Nordiskt kulturpolitiskt toppmöte syftar till att formulera lokala och regionala perspektiv i relation till det nordiska kulturpolitiska samarbetet. Det ger en möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskap om hur kommuner, regioner och stat tillsammans kan stärka förutsättningar för kultur i de nordiska länderna och utveckla flernivåarbetet.

Mötet sätter fokus på kulturpolitiska utmaningar idag och i framtiden. Det belyser även hur den lokala och regionala nivån kan bidra till att utveckla det nordiska samarbetet.

Målgruppen för toppmötet är lokala, regionala och nationella kulturpolitiker i Norden.