Foto

Mötet syftar till att skapa ett nytt nätverk som främjar varje enskilda fonds verksamhet genom förstärkning av deras strategi, program och projekt. Det är centralt att utföra detta arbete utifrån en bred synvinkel som tar hänsyn till både nordiska och internationella tendenser. Nätverket ska även möjliggöra ett konkret kunskapsutbyte.

Mötet arrangeras tillsammans med Nordens Hus på Färöarna.

Bakgrund för mötet

Norden består av 27 miljoner invånare och är det sjunde största geografiska området i världen. Dessutom bildar de nordiska länderna tillsammans världens tolfte största ekonomi. Konst och kultur har länge varit grunden till ett stabilt och brett samarbete mellan länderna i Norden och särskilt idag medverkar det i hög grad till att definiera och omdefiniera regionens betydelse i förhållande till resten av världen.

De strukturer och normer som funnits under en lång tid har påverkats av stora förändringar. Vi behöver kunna se, förstå och berätta om samhället och Norden på ett nytt sätt. Konst och kultur kan bidra till att skapa gränslösa och globala nätverk som i sin tur hjälper oss att förstå och utveckla välfärdssamhället. Privata fonder och stiftelser spelar en viktig roll i denna utveckling.

Det finns både likheter och skillnader mellan de nordiska fonderna och stiftelserna. På grund av detta kan olika regler, lagstiftningar och beslut verka förvirrande och svåra att förstå. Vi anser att det måste finnas enighet mellan fonder och stiftelser även om de är verksamma i olika avgränsade områden, samt när de skall lägga grund för sina beslut och värderingar.

Vi har valt att hålla mötet på Färöarna som bjuder var och en på nya synvinklar för centrala teman utanför sina egna centrum. Vidare får vi möjligheten att se hur stora geopolitiska förändringar påverkar ett mindre land.