Nordisk kulturpolitisk dag.jpg

Avstamp för de kulturpolitiska debatterna är tre nya rapporter som jämför de nordiska länderna och belyser frågan hur inkluderande kulturlivet är i Norden. Vilka möjligheter till inflytande har kvinnor respektive män på kulturarbetsmarknaden? I vilken mån ges minoritetsgrupper, nyanlända och personer med utländsk bakgrund samma möjligheter till professionellt utövande som majoritetsbefolkningen? Vad händer med konsten och kulturen i mötet mellan integrationspolitik och kulturpolitik?

Beslutsfattare och kulturutövare från hela Norden deltager. Alice Bah Kuhnke, Sveriges kultur- och demokratiminister, och en representant från Norges kulturdepartement, inviger dagen.

Den nordiska kulturpolitiska dagen Vem får vara med? ingår i Sveriges ordförandeskapsprogram för Nordiska ministerrådet 2018.
Kulturanalys Norden arrangerer i samarbete med Norsk kulturråd den nordiska kulturpolitiska dagen på Dansens Hus i Stockholm.