COLOURBOX24507626

Ny stödform i Globus
Globus lanserades våren 2020 som ett initiativ för att ge konstnärer och kulturutövare nya möjligheter att arbeta nordiskt med fokus på det globala och för att söka stöd för projekt som går utanför Norden med mindre förutsättningar för stöd än tidigare.

Under programmets första två år har fonden samlat kunskap och erfarenhet genom pilotprojekt och delprogrammet Globus Opstart. Med denna erfarenhet kommer fonden att fortsätta utvecklingsarbetet i Globus.

Vid det årliga mötet i Köpenhamn den 25 november beslutade fondens styrelse om att arbetet med Globus kommer att fortsätta i en sammanhängande och flerspårig modell i vilken Globus Opstart och pilotprojekt kommer att kompletteras med ett nytt flerårigt strödprogram från och med 2022.

Fondens styrelse har beslutat att Globus-programmet från och med 2022 ska utökas med ett nytt flerårigt stödprogram. Dessutom kommer fonden att fortsätta med Globus Opstart och arbetet med pilotprojekt. Syftet med detta är att säkerställa ett utforskande och övergripande tillvägagångssätt med mer relevanta perspektiv och mångsidiga uttryck i projekten.

Det nya stödprogrammet förväntas att startas under våren 2022 och information om ansökningsdatum och kriterier kommer att publiceras nästa år.

Nytt ordförandeskap i fondens styrelse
Vid styrelsemötet beslutades också om det nya ordförandeskapet. Under perioden 2022-2023 kommer Sverige att ha ordförandeskapet i Nordisk Kulturfonds styrelse. Cecilie Tenfjord-Toftby är ny ordförande och Kajsa Ravin blir vice ordförande. För första gången i Nordisk Kulturfonds historia leds styrelsen av två kvinnor.

               
Cecilie Tenfjord-Toftby. Foto: Sveriges Riksdag         Kajsa Ravin. Foto: Susanne Kronholm

Cecilie Tenfjord-Toftby har varit ledamot i Sveriges riksdag för Moderaterna sedan 2008. Hon är också medlem av Nordiska rådets svenska delegation och ordförande i utskottet för välfärd i Norden.

Kajsa Ravin är generaldirektör för Statens kulturråd. Hon har många års erfarenhet av kulturpolitiskt arbete på lokal, regional och nationell nivå.

Ordförandeskapet i Nordisk Kulturfond, som varar två år åt gången, roterar mellan nordiska länder. Sverige tar över ordförandeskapet från Norge, som innehade posten 2019-2021.