Vilde Tuv EKKO 2018 Web Cecilie Bannow All Rights Reserved 6599

Vilde Tuv, EKKO 2018 © Cecilie Bannow - all rights reserved

Vi har bedömt att Puls-programmet spelar en viktig roll i den rådande situationen med koronapandemin. För att kunna stödja konsertarrangörernas arbete med nordiska artister även efter tiden med covid-19 har fondens styrelse beslutat på sitt möte den 26 november 2020 att förlänga programmet fram till juli 2022. Puls-arrangörerna kan därmed få stöd ytterligare ett år till för sina konsertaktiviteter med nordiska artister och band.

En ny analys baserad på mottagna Puls-ansökningar visar att det fortsättningsvis är relevant att stödja livemusik

Vi har nyligen analyserat hur den globala pandemin har påverkat Puls-arrangörernas arbete. Analysen visar att nästan alla Puls-arrangörer har upplevt avbokningar eller stora reduceringar i sin konsertkapacitet. Det är också tydligt att man inte kan förvänta sig stora ändringar i den utmanande situationen för tillfället.

I ansökningarna beskriver Puls-arrangörerna också hur viktigt det är att Nordisk Kulturfond har kunnat anpassa sina kriterier med förtroende, flexibilitet och ekonomiskt stöd. Dessa ändringar är avgörande förutsättningar som fungerar som ett slags skyddsnät för arrangörerna. 

Ansökningarna visar olika förslag på hur konserter fortfarande kan äga rum under koronatiden. Men trots många kreativa och konstruktiva lösningar har arrangörerna haft svårt att balansera mellan att bevara livekonsertens kvalitet och upplevelse och behovet av att tänka nytt och följa restriktionerna.

Arrangörerna uttrycker ett tydligt krav på ett större utbyte av kunskap och lärande inom livemusiksektorn. Nordisk Kulturfond önskar att Puls-nätverket och -stödet kan bidra till positiv utveckling i framtiden och stödja ambitioner som syftar till att förstärka dialog inom sektorn.

Läs analysen här (på danska)