Kunst

Foto: norden.org

Nordisk Kulturfond har nyligen tagit viktiga steg mot fler partnerskap, nätverk, kunskapsutbyte och nya sätt att stödja konst och kulturliv – både globalt och i Norden. Vi ser att intresse och behov för kultursamarbete har ökat i tiden efter pandemin och därför har vi velat att skapa en flexibel ram för att utveckla nya initiativ och samarbeten som kan bidra till ett mer hållbart, experimentellt och oberoende konst- och kulturliv.

Vi kan tydligt se att pandemin och det spända politiska landskapet bara har betonat att konst, kultur och kreativitet har viktiga roller i att skapa en mer hållbar framtid. Under den kommande perioden ska vi därför vara med i en rad möten och initiativ som syftar till att utvidga utrymmet för nordiskt och internationellt kultursamarbete och skapa en bredare förståelse för konstens och kulturens roll i att utveckla samhället.

Läs årsberättelsen här (på danska)