Drahomir Posteby Mach Ow7a M9vwvm Unsplash

I samarbete med Sveriges ambassad i Köpenhamn och Øresundsinstituttet har fonden bjudit in centrala kulturaktörer i Öresundsregionen till ett rundabordssamtal om dansk-svenskt kultursamarbete på torsdag den 27 februari. Målet med seminariet är att få en bild av vilka kultursamarbeten som finns mellan Danmark och Sverige och vilka aktörer är engagerade i dessa.

Bland annat frågar seminariet hur man kan utöka kulturutbytet över Öresund och om det finns intresse för ett årligt dansk-svenskt nätverksmöte.

Fondens direktör Benny Marcel kommer att agera som moderator i rundabordssamtalet.