Noah Buscher 1162194 Unsplash

Fondens strategi 2019–2022 antogs i slutet av 2018 och sedan dess har vi kunnat konstatera att fondens arbete har gått i rätt riktning. Det är också tydligt att strategin har fått ny relevans under tiden med coronapandemin.

Jorodd Asphjell, styrelseordförande för Nordisk Kulturfond, säger:
Med styrelsens beslut att utvidga och förtydliga strategin tar vi ett viktigt steg längre in i framtiden och betonar att konst- och kultursamarbetet är en viktig nyckel för framtiden. Tyvärr kan vi se att kulturellt samarbete inom det officiella nordiska samarbetet har prioriterats ned. Samtidigt investerar nordiska länder tydligt i att kulturlivet på nationell nivå kan överleva och startas om efter coronapandemin. På grund av detta ser vi det viktigt att förtydliga och anpassa fondens strategi så att den kan utvecklas vidare med de erfarenheter som vi fått hittills och arbeta så att ännu fler aktörer kan engagera sig i det nordiska kultursamarbetet i framtiden.

Den uppdaterade strategin bevarar fondens tre överordnade målsättningar som alla på sitt sätt fungerar som en katalysator för utvecklingen av konst och kultur som en samlingspunkt i Norden:

  1. Nordisk Kulturfond ska främja produktion, innovation och förmedling av konst och kultur i Norden och globalt.
  2. Nordisk Kulturfond vill främja konstnärliga och kulturella nätverk på alla nivåer inom nordiskt kultursamarbete.
  3. Nordisk Kulturfond vill utveckla och förmedla kunskap om konst- och kulturlivet för att stimulera utvecklingen av kulturpolitiken i Norden.


Dessa målsättningar är förankrade i fyra tvärgående fokusområden som nu har förtydligats och konkretiserats på grundval av de senaste årens erfarenheter. Fokusområden bidrar till aktiviteter och handlingar som säkerställer en ännu mer integrerad strategi för fondens arbete med stödgivning, utveckling av kunskap och stimulering av kulturpolitiken.

Under den kommande perioden kommer fonden bl.a. fokusera på långsiktigt arbete med stödformer, en bredare finansiering av projekt genom utdelning av utvecklingsstöd och nya samarbeten med andra fonder och stiftelser. Strategin förtydligar också riktningen för arbetet med temasatsningen Globus som fortsätter under den kommande perioden och den bidrar till systematisering av kunskapsarbete och kulturpolitisk utveckling genom etablering av det nordiska partnerskapsprojektet. Ytterligare syftar strategin till förankring och förmedling av fondens antologi.

Läs strategin här (på danska).