Arvid Malde 3Vcrw7nhh4a Unsplash

Vid toppmötet kommer centrala aktörer att utbyta kunskap och stärka dialogen mellan beslutsfattare och kultursektorn i Norden. Genom nya rapporter, strategier och erfarenheter kommer deltagarna i mötet att diskutera hur det nordiska kultursamarbetet kan stödja kultursektorn med att återhämta sig efter tiden med coronapandemin som har lett till flera utmaningar hos konstnärer och kulturutövare. 

Som en del av Nordiska ministerrådets Vision 2030 som vill bidra till utveckling av ett konkurrenskraftigt och socialt hållbart Norden, kommer toppmötet också att fokusera på konstnärlig frihet samt konstens och kulturens centrala roll i att utveckla vårt samhälle.

Vid mötet deltar cirka 120 representanter från det nordiska kulturfältet, bl.a. Anette Trettebergstuen, Norges kultur- och jämställdhetsminister, Jonas Wendel, Nordiska ministerrådets tillförordnade generalsekreterare och Lilja Dögg Alfreðsdóttir, Islands kulturminister. Fondens direktör Benny Marcel kommer att representera fonden under diskussioner om utmaningar, behov och möjligheter på dagens kulturfält. 

Toppmötet arrangeras av det norska Kultur- og likestillingsdepartementet i samband med Norges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2022. 

Mötet ska streamas live här.

Efter mötet kommer inspelningen att finnas tillgänglig på det norska kulturrådets webbplats.