UNESCO Globus WIDE

Eline Sigfusson, ställföreträdande direktör för Nordisk Kulturfond och projektledare för Globus, kommer att hålla en presentation om Globus under workshoppen.

Tillsammans med nordiska kollegor bjuder UNESCO på diskussioner kring yttrandefriheten för konstnärer, journalister och forskare. Diskussionerna baseras på resultatet i utkastet till rapporten Critical Voices - UNESCO’s Instruments in Defense of Freedom of Expression of Artists, Journalists and Scientific Researchers”. I rapporten granskas yttrandefriheten för de tre grupperna mot bakgrund av coronapandemin.

Rapporten är en del av fondens pågående samarbetsprojekt med UNESCOs danska nationalkomission och dess delegation i Paris.

Projektet syftar till att skapa en nordisk allians som kommer att samla experter från utvalda nordiska institutioner. Med hjälp av UNESCOs verktyg kommer nätverket att fokusera på rättighetsperspektivet och utveckla en ny berättelse om rätten att tänka, producera och kommunicera konstnärligt, kreativt och fritt. Det handlar om upprätthållande av yttrandefriheten i en bred nordisk kontext, såväl som att se till att samhällskritiska röster bland konstnärer, kulturaktörer, forskare och förmedlare runtom i världen inte berövas möjligheten att uttrycka sig fritt.

Du kan läsa mer om pilotprojektet här.

Workshoppen kommer att hållas i Ålesund den 21 september.