Till Webbplatsen

I år hålls Folk och Kultur för sjätte gången den 8–11 februari i Eskilstuna. 

Det är fjärde året i rad som Nordisk Kulturfond deltar i Folk och Kultur. I en intervju med Folk och Kultur förklarar fondens direktör Benny Marcel att fondens prioritet under så många år har varit att aktivt delta i konferensen, eftersom det är viktigt att stärka och hålla liv i en pågående debatt om kulturpolitikens utveckling: 

Folk och Kultur har nog aldrig haft så stor relevans som i den tid vi lever i just nu. Frågor som varför vi behöver kulturpolitiska insatser och hur vi kan värna om de fria kultur- och demokratiprinciperna genom ökat samarbete måste ständigt diskuteras. Förhoppningsvis kan Folk och Kultur vara den språngbräda och inspiration för det kunskaps- och erfarenhetsutbyte som är så nödvändig för alla oss som arbetar inom det konst- och kulturpolitiska området.

I år modererar fonden två samtal med svenska partiledare: Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet och Per Bolund från Miljöpartiet. Båda samtalen kommer att handla om ett konstverk som kommer att fungera som en utgångspunkt för diskussioner om konstens betydelse för samhället och för den riktning som samhället utvecklas i.

Dessutom kommer fonden att delta i flera paneldiskussioner. Bland annat ett samtal med Cilla Benkö, vd för Sveriges Radios, om Sveriges Radios roll i ett demokratiskt samhälle och i ett förändrat säkerhetsläge; paneldebatten "Offentlig och privat finansiering i skön förening (? ) - exempel från Norge"; debatten "Scenkonstens framtida ledare" om de färdigheter som scenkonsten ställer för en ledare i framtiden; samtalet "Scenkonsten - steget framåt inom kompetensutveckling och karriärväxling" med fokus på nya progressiva åtgärder på arbetsmarknaden som införts inom scenkonstbranschen för att garantera flexibla villkor och kompetensutveckling för konstnärer.

Benny Marcel kopplar fondens närvaro i debatterna och samtalen till att representera ett bredare nordiskt perspektiv på det svenska konventet. Kultursamarbetet mellan de nordiska länderna har en viktig potential för att stärka kulturen och skapa ny kunskap och utveckling, anser han: 

“Tidigare i historien fanns ett tydligt utbyte av idéer, samhällsdebatt och kulturella strömningar mellan de nordiska länderna [...]. Skulle vi kunna föreställa oss att något liknande skulle kunna ske idag? Det nordiska samarbetet har nog sällan varit hetare än idag. Låt oss ta vara på den på bästa sätt och bidra till att sätta dagordningen för vad vi kan göra tillsammans i Eskilstuna under Folk och Kultur. ”

Du kan läsa hela intervjun med Benny Marcel här

Du hittar hela programmet på Folk och Kulturs webbplats.