Globus Opstart Lansering Nyhet

Genom att lansera Globus Opstart vill vi inbjuda de sökande till att utforma vår nya globala investering. Vi önskar att undersöka hur det globala samarbetet mellan konstnärer och kulturutövare från Norden och resten av världen går till och på vilka sätt det kan utvecklas.

Fonden tar emot ansökningar från och med den 1 september till och med den 6 december 2020. Du kan ansöka om stöd på upp till 50 000 danska kronor. Under 2020 planerar fonden att bevilja stöd till ca 15–20 Globus Opstart-projekt.

Vi uppmuntrar de sökande till att tänka nytt både när det gäller idén till och temat för projektet liksom dess vision att etablera nätverk och samarbete. Vidare uppmuntrar vi de sökande att undersöka och etablera tydliga strukturer och organisering av projekt som kan leda till nya former av globala nätverk som kännetecknas av bland annat djupa relationer och varaktighet.

För att få stöd från fonden finns det ett krav på bindande deltagande av och bidrag från konstnärer och kulturutövare som arbetar utanför Norden. Projektet ska ha nordisk förankring även om det inte kan genomföras enbart i Norden.

Projektet kan både innefatta fysiska möten och utvecklas genom digitala plattformar och verktyg.

Läs mer om Globus Opstart här