Globus Opstart Första Beviljade Stöd

De beviljade projekten delar ambitionen att etablera och fördjupa kontakter och samarbeten utanför nationella gränser. Trots de utmaningar som den pågående pandemin orsakar visar projekten nytt tänkande och stor kreativitet, både när det gäller idéutveckling, metodval och utformning av samarbeten.

Projekten representerar olika konstnärliga och kulturella uttryck och områden, från museiarbete och design till samtida cirkus och installationer. Globala diskurser och teman undersöks ofta utifrån lokala och platsspecifika uppfattningar samt genom tvärvetenskapliga metoder och mötesformer.

Även om Globus Opstart, till skillnad från fondens andra stödprogram, inte har kravet på regionalt samarbete i Norden, lyckas projekten skapa en helt ny betydelse av nordisk relevans baserat på det globala.

Hitta presentationer av de beviljade Globus Opstart-projekten här

Du kan ansöka om Globus Opstart t.o.m. den 6 december 2020.