Globus artikel

”Vi är mycket glada och imponerade över det stora intresset vi har upplevt för Globus-programmet. Det stora antalet kvalificerade ansökningar ger uttryck för att det finns ett behov av nya typer av konstnärliga och kulturella samarbeten och nätverk, som vill söka nya perspektiv och utveckla dialog mellan olika kontexter. Programmet visar även vikten av att understödja internationellt konstnärligt och kulturellt samarbete i en verklighet som ständigt blir allt med komplex och präglad av globala processer och omvälvningar”, säger Benny Marcel, direktör för Nordisk Kulturfond.

De 14 utvalda projekten omfattar en bred uppsättning olika initiativ inom flera konst- och kulturområden. Genom samarbeten i projekten flätas Norden in i globala nätverk som skapar förbindelser mellan aktörer från olika delar av världen. Programmet har fokuserat särskilt på initiativ som arbetar med experimenterande processer och metoder, och flera av projekten kombinerar tvärfackliga konstnärliga och kreativa metoder med vetenskapliga och filosofiska angreppssätt.

Evaluering av en internationell sakkunniggrupp
Fonden har i programmet samarbetat med en internationell grupp av experter som också har deltagit i evalueringen av ansökningarna. Gruppen har 2022 bestått av Jimena Lara (MX), direktör för Anglo Arts, Anglo Mexican Foundation, Pooja Sood (IN), direktör för Khoj International Artists’ Association i Indien och Camilla Mordhorst, direktör för Det Danske Kulturinstitut.

“Det är alltid spännande att se vilket mottagande ett nytt program får. Vi har varit överväldigade av mängden ansökningar och deras kvalitet. De avspeglar att många konstnärer arbetar i internationella nätverk som adresserar globala teman i sina verk. En av programmets starkaste sidor är att det främjar konst- och kulturprojekt som arbetar på tvärs över gränser och genrer, och skapar förbindelser mellan individuella konstnärer och kulturinstitutioner. Programmet förbinder det nordiska med den globala scenen och visar att samspelet mellan det nordiska och det globala inte bara bidrar med nya perspektiv, utan skapar också riktigt bra konstprojekt”, säger gruppen.

Fokus på nätverk och kunskap
Globus Call är den nyaste delen av Nordisk Kulturfonds samlade Globus-satsning. Målet med programmet är att ge konstnärer och kulturaktörer möjlighet att engagera sig i transnationella och långsiktiga samarbeten och nätverk som sträcker sig utanför Norden. Programmet kan ansökas årligen och nästa ansökningsrunda utlyses på våren 2023.

Som en del av programmet kommer fonden på sikt att facilitera ett nätverk för alla projekt som har beviljats stöd. Detta inkluderar utveckling av strukturer och webbforum för delning och utbyte av kunskap bland alla de involverade parterna och mellan enskilda projekt och fonden.

”Vi ser verkligen fram emot att följa projektens vidare resa. På det här sättet får vi också möjlighet att undersöka hur en ny form för nordisk relevans kan uppstå i samarbetet med flera globala projekt som på olika sätt involverar Norden i sitt arbete. Syftet är att utveckla en ny plattform för projekt som delar ambitionen om en global konstnärlig praxis”, säger Anni Syrjäläinen, seniorrådgivare och projektledare för Globus-programmet.

Översikt över projekt som har beviljats stöd i den första ansökningsrundan inom Globus Call:

Amplifying Heritage: Exploring local artistic and educational opportunities of heritage through a global perspective – af Kansanmusiikki-instituutti ry  
Samarbejde og deltagelse fra Nepal, Mauritius og Finland  


An Urgent Situation del 2 – af Praksis Oslo  
Samarbejde og deltagelse fra Norge, Malaysia, Indonesien og Zambia   


Exploring Global Digital Infrastructures and New Business Models for Contemporary Performance – af Sirkus- ja teatteriyhdistys Lumous (Lumo Company)  
Samarbejde og deltagelse fra Storbritannien, Letland og Finland  


Ghost Agency: Women's Rights in the Age of Surveillance Capitalism – af Gro Sarauw m.fl. 
Samarbejde og deltagelse fra Mexico, USA, Danmark og Norge.  


Interdependent Intersections – af Amble Skuse  
Samarbejde og deltagelse fra Storbritannien, Serbien, Ungarn, Sverige og Danmark  


Now Soon Over – af CCA Berlin gGmbH  
Samarbejde og deltagelse fra Hongkong, Nigeria, Brasilien, Storbritannien, Tyskland og Sverige  


PACE-Nordic: The Pan-African Creative Exchange Nordic Connection – af Pan-African Creative Exchange  
Samarbejde og deltagelse fra Sydafrika, Storbritannien, USA, Australien, Holland, Østrig, Sverige, Danmark, Finland, Norge og Island  


Reparative Encounters: a transcontinental network for artistic research and reparative practices – af Daniela Agostinho m.fl. 
Samarbejde og deltagelse fra Amerikanske Jomfruøer, Ghana, Grønland og Danmark  


ROTULAMA: revitalizing independent shops in the midst of gentrification – af Super Eclectic  
Samarbejde og deltagelse fra Taiwan, Portugal og Finland  


Seeds for Solidarity: Advancing climate justice through cross-cultural creative collaborations – af Punos Taide & Tutkimus  
Samarbejde og deltagelse Finland, Sápmi, Taiwan, New Zealand og hele Latinamerika.  

Sensorium – Voice Beyond Language – af Enactlab  
Samarbejde og deltagelse fra USA, Danmark og Sydafrika  

Simia – Platform for Research and Practice – af Mandus Ridefelt  
Samarbejde og deltagelse fra Egypten, Jordan, Singapore, Kina, Tyrkiet og Danmark  


The Wedding – af Blaagard Teater  
Samarbejde og deltagelse fra Libanon og Denmark  


Unfolding the Universe – af Tenthaus  
Samarbejde og deltagelse fra Taiwan, Letland, Indonesien, Thailand, Costa Rica, Ecuador, Zambia, Colombia, USA, Storbritannien, Danmark og Norge