Agendakulturmedlogga

Kulturens växtkraft - KLYS konstnärspolitiska konferens
KLYS, en samlad röst för yrkesverksamma kulturskapare i Sverige, kommer att arrangera en kulturpolitisk konferens som bland annat ska handla om konstnärens villkor, konstnärlig frihet och mångfald inom dagens kulturliv. Konferensen kommer att bestå av presentationer, spoken word och livemusik. Flera olika aktörer från det svenska kulturfältet kommer att medverka och delta i konferensen. KLYS skriver följande om konferensen:

“Det här är årets viktigaste konstnärspolitiska konferens som du inte ska missa! Konferensen genomsyras av KLYS valprogram inför höstens riksdagsval, där vi bland annat tar upp frågor om upphovsrätt, social trygghet, regional konstnärspolitik och mångfald i kulturlivet.”

Kulturens växtkraft äger rum den 26 april på Moderna Museet i Stockholm.

Läs mer om konferensen här.

Agenda KULTUR
Agenda KULTUR är en tvådagarskonferens om kulturens och kulturpolitikens framtid. Nordisk Kulturfonds direktör Benny Marcel kommer att delta i ett panelsamtal om konstnärlig frihet och kulturens roll i vårt samhälle. Vidare kommer konferensen att bestå av panelsamtal, workshoppar, föreläsningar och nätverkande.

Konferensen kommer att hållas den 3 och 4 maj på Kulturkvarteret i Örebro.

Läs mer om konferensen här.