Bokmässan 2022

Fotorättigheter: Melker Dahlstrand, Anna Ledin Wirén, Peter Hoelstad

Seminariet hålls på torsdagen 22 september kl. 16.45–17.30. Samtalet kan även ses online via Bokmässan Play och Sveriges Utbildningsradio.

De medverkande är Mika Romanus, direktör för Konstnärsnämnden, Ziv Nevo Kulman, Israels ambassadör i Sverige och Eline Sigfusson, direktör för a/nordi/c – tankesmedja för konst, kultur och politik. Nordisk Kulturfonds direktör Benny Marcel inleder och samtalet modereras av Ellen Wettmark, verksamhetschef på Bonniers Konsthall.

Behov för flera perspektiv
Frågor relaterade till den konstnärliga yttrandefriheten har under de senaste åren fått nytt fokus både i Norden och globalt. Internationella rapporter visar att konstnärer och kulturutövare i stigande grad står inför restriktioner av deras konstnärliga frihet och försök att kontrollera deras konstnärliga arbete – en tendens som har förstärkts av covid-19-pandemins utbrott och det spända geopolitiska landskapet.

I de nordiska länderna har det likaså uppstått behov av att tänka nytt och revidera några av de institutionella mekanismer som både ska säkra konstens och kulturens frihet och samtidigt understödja deras roll i utvecklingen av samhällslivet. Temat har belysts i flera aktuella undersökningar, genomförda av bland annat Kulturanalys Norden och tankesmedjan a/nordi/c.

Benny Marcel, direktör för Nordisk Kulturfond, beskriver bakgrunden till seminariet:

"I Nordisk Kulturfonds verksamhet har vi sett ett behov av att stimulera ett förnyat samtal om konstnärlig frihet och dess betydelse för utvecklingen av samhällena. I Norden har man under många år byggt upp omfattande strukturer för att beskydda och säkra fritt konstutövande i samhället, men det har blivit ännu viktigare att diskutera hur dessa kan revideras för att tillmötesgå behov i ett ständigt allt mer pluralistiskt konst- och kulturliv.

Vi kan också se att konsten och kulturen i hög grad räknas in i och påverkas av globala tendenser och problemställningar. Detta understryker nödvändigheten av att kunna se utöver nationella ramar och ta sig an utmaningarna i ett större internationellt och globalt perspektiv."

På seminariet diskuteras olika perspektiv på konstnärlig frihet av en kvalificerad expertpanel som har bred erfarenhet inom kultur, konst och diplomati.

Läs mer om seminariet och de medverkande här.