New Project Ambassadors

Sedan 2016 har Nordiska kulturfonden samarbetat med erfarna experter från olika nordiska länder för att mobilisera nya aktörer, förkorta vägen för sökande till fonden och öka medvetenheten om fonden. Utifrån sina egna kompetenser och erfarenheter, kan projektambassadörerna bidra till att inspirera sökande och utveckla potentiella projektidéer.

Ett par veckor sedan, under det årliga nätverksmötet med fondens projektambassadörer, diskuterade vi med Randi och Inger Margrethe om sin nya roll.

Uppmuntra potentiella initiativ och projekt

Randi Samsonsen arbetar som lärare i designmetodik, textilverktyg och kreativa verktyg vid Glasir Tórshavn College. Hon ser fram emot att sprida kunskap om fonden och dess stödprogram:

”Jag kommer från ett litet land där det finns tvärkulturella nätverk och vars befolkning är mindre än i andra länder. I min nya roll vill jag bidra till att Nordiska kulturfonden och dess verksamhet skulle bli ännu tydligare och synligare.

Jag anser att det kunde uppstå mera initiativ och projekt på Färöarna och därför vill jag uppmuntra lokala aktörer. Ytterligare vill jag sänka barriärer mellan sökande och fonden för att göra ansökningsprocess enklare.

Med hjälp av det nätverk som vi projektambassadörer formar ska jag stödja och främja potentiella initiativ och projekt”, säger Randi.

Fokus på lokala och globala dimensioner i nordiska samarbeten

Inger Margrethe Stoveland är ledare för Fluks - Center för ung konst och kultur vid Universitetet i Agder. Hon arbetar med projekt som syftar till att stödja och utveckla unga konstnärer lokalt, nationellt och internationellt. Hon ser att det finns behov för fondens projektambassadörer när konst och kultur ändrar sig och tar nya formar i Norden.

”I min nya roll vill jag fokusera på lokala dimensioner och betona deras relation till internationella och globala trender. Jag anser att det är viktigt att förstå både lokala och globala strukturer och hur de ständigt stimulerar och påverkar varandra.

Strukturella ändringar har alltså verkan på lokala aktiviteter och därmed går det inte att isolera dem från den yttre världen. Nordiska kulturfonden deltar också i dessa ändringar och därför är min roll som projektambassadör både att utveckla praktiska förutsättningar och att göra det lokala mer synligt”, konstaterar Inger Margrethe.

Läs mer om Nordiska kulturfondens projektambassadörer här