ian-dooley-325436.jpg

 

Sexuella trakasserier och sexuella övergrepp i hela Norden har under de senaste veckorna fått stor uppmärksamhet i och med #MeToo. Ett stort antal vittnesmål från många delar av kultursektorn pekar på att det inte handlar om enstaka händelser, utan om ett mönster och en struktur som vi alla tillsammans måste ta ansvar för att bryta. Vi ser med avsky på alla de övergrepp som den stora mängden av berättelser har fört fram i ljuset, och vi vill uttrycka vårt stöd till alla de som har berörts.

Nordiska kulturfonden ser allvarligt på de oacceptabla missförhållanden som har uppdagats i kultursfären. Norden och övriga världen befinner sig i en stor omvälvning med stora samhälleliga utmaningar. Vi ser det okränkbara människovärdet som en förutsättning för utvecklingen och framstegen i den föränderliga världen, där just konsten och kulturen kan erbjuda gränsöverskridande och öppna gemenskaper. Därför kommer Nordiska kulturfonden fortsätta att stödja de krafter som arbetar för en mångfald av uttryck och lika värde för alla människor!

Genom konst och kultur får vi unika möjligheter att leva oss in i andra människors verklighet. Det är här vi utvecklar kreativitet, empati och motståndskraft. Därför får ingen som deltar i ett nordiskt projekt vara rädd för trakasserier och övergrepp. Alla de aktörer som är verksamma inom det nordiska kultursamarbetet har framöver en livsnödvändig uppgift i att skapa förutsättningar för att det finns en ovillkorlig respekt för människans okränkbara människovärde - oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, sexuell orientering eller funktionshinder.

Uppropen i #MeToo kommer att bidra till en förändring av de nuvarande strukturerna och ett synliggörande av de trakasserier och övergrepp som förekommit. Tystnadskulturen måste brytas - sexistisk jargong kan inte accepteras. Övergrepp får aldrig skylas över - utan ska alltid anmälas och hanteras av rättsväsendet i respektive land, oavsett var i Norden man befinner sig.

#MeToo har visat att alla vi i kulturvärlden måste ta ett större ansvar och visa vägen för det okränkbara människovärdet som en förutsättning för utvecklingen och framstegen.

Köpenhamn den 5 december 2017
Styrelsen

Paavo Arhinmäki (FI)
Medlem av Riksdagen, fondens ordförande

Riitta Kaivosoja (FI)
Överdirektör, Kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska avdelningen, Undervisnings- och kulturministeriet

Valgerður Gunnarsdóttir (IS)
Medlem av Altinget, ledermot

Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson (IS)
Författare och musiker, ledermot

Kristin Danielsen (NO)
Direktör, Norska kulturrådet, ledermot

Jorodd Asphjell (NO)
Medlem av Stortinget, ledermot

Mogens Jensen (DK)
Medlem av Folketinget, ledermot

Per Voetmann (DK)
Sektorcef för kultur, fritid og borgerservice, Lollands kommun, ledamot

Peter Johnsson (SE)
Medlem av riksdagen, suppleant

Staffan Forssell (SE)
Generaldirektør for Statens kulturråd, ledamot

Martin Næs (FO)
Avdelningsdirektör, Mentamálaráðið, ledermot

Mikael Staffas (Åland)
Lagtingsledamot på Ålands lagting, ledamot

Johan Lund Olsen (GL)
Politisk rådgivare, suppleant