News Øresund Johan Wessman

Foto: News Øresund - Johan Wessman

Mötet ägde rum den 8 september, kl. 16.30-17.30, och utgick från Øresundsinstituttets nyligen publicerade intervjurapport som diskuterar och analyserar rollen av det gränsöverskridande kultursamarbetet mellan Danmark och Sverige. 

Du kan se inspelningen från mötet här.

Andra medverkande i mötet var Lise Bach Hansen, kulturproducent vid Det Kgl. Bibliotek, Anna Palmehag, senioranalytiker vid Øresundsinstituttet, Thea Wiborg, senioranalytiker och chef för externa relationer vid Øresundsinstituttet, och Johan Wessman, verkställande direktör för Øresundsinstituttet.

Den nya intervjurapporten från Øresundsinstituttet sätter fokus på kultursamarbetet mellan Danmark och Sverige. Till rapporten har det gjorts tolv intervjuer med några av de kulturchefer som jobbar på andra sidan Öresund för att samla deras kunskap om och perspektiv på dansk och svensk kultur. Intervjurapporten är den första del av en större kulturanalys som Øresundsinstituttet gör med stöd från Stiftelsen Svensk-danska kulturfonden och Region Skåne. Läs hela rapporten här.