20161121_NKF_Puls_web.png (3)

Nordiska kulturfondens direktör Benny Marcel kommenterar satsningen:
”Vi är oerhört glada över att puls-ansökningarna gjort att vi kunnat bevilja stöd till arrangörer som så brett omfattar hela området. Med bidrag till 46 konsertarrangörer ger vi stöd till både föreningar och kommersiella aktörer med en stor mångfald i fråga om musikgenrer, ålder och kön. Arrangörerna har en stor geografisk spridning som gör att oerhört många får möjligheten att uppleva nordiska artister de förmodligen aldrig annars skulle ha stött på. Sammantaget har de 46 arrangörerna ansökt med spännande musikprogram av hög kvalitet, och vi hoppas att de genom puls-konserterna kan bidra till att utmana alla gränser och öppna nya dörrar för både artister och publik.”

puls har redan lyckats vända upp och ned på det traditionella synsättet vad gäller musikexport och sätta fokus på arrangörernas roll för importen av musik från andra nordiska länder. Satsningen har också fått bred nationell uppbackning från de nordiska länderna och de nordiska kulturministrarna. Närmare 40 procent av det totala stödet som delas ut under 2017 finansieras av Nordiska ministerrådet för kultur, Statens Kunstfond i Danmark, Music Foundation Finland samt Undervisnings- och kulturministeriet i Finland

Även bland de sökande har intresset varit stort: Totalt ansökte så många som 105 konsertarrangörer från hela Norden om att bli puls-arrangörer 2017–2019.

Eline Sigfusson, seniorrådgivare på Nordiska kulturfonden, kommenterar ansökningarna:
”Vi har fått in många ansökningar av hög kvalitet som visar att intresset för att arbeta med nordisk livemusik är stort och i växande. I en tid då vi streamar musik från digitala tjänster har livemusiken blivit ett av musiklivets centrala nav. Därför är det viktigt för oss att bidra till att livemusiken i högre grad vågar satsa på att bryta de nationella landsgränserna i Norden. Genom stödet till utvalda puls-arrangörer har vi nu möjlighet att etablera ett starkt nätverk av nordiska scener som kan öppna dörrarna för fler spännande artister och erbjuda dem en större nordisk publik de kommande åren.”

Puls-arrangörerna har sammantaget tilldelats stöd till totalt 308 konserter samt till publikutveckling. Stödet beviljas årligen för ett konkret program med 5–8 konserter som ska äga rum under perioden augusti 2017 till augusti 2018.

De 46 puls-arrangörerna fördelar inom norden enligt följande:

Danmark: 16 arrangörer, Finland: 11 arrangörer, Färöarna: 4 arrangörer, Island: 1 arrangör, Norge: 4 arrangörer, Sverige: 8 arrangörer.

För mer information, kontakta:
Eline Sigfusson, seniorrådgivare, +455366 0605

FAKTA

Lista över stödbeviljade musikscener


Finansiering 

Under 2017 finansieras puls med

  • 2,5 miljoner danska kronor från Nordiska kulturfonden. Fonden har även reserverat medel för satsningen under 2018 och 2019.
  • 1 miljon danska kronor från Nordiska ministerrådet.
  • 400 000 danska kronor från danska Statens Kunstfonds projektstöd till musik. Detta extra stödbelopp har gjort att fyra extra musikscener i Danmark har kunnat få stöd inom ramen för puls.
  • 220 000 danska kronor från Music Foundation och Undervisnings- och Kulturministeriet i Finland. Detta extra stödbelopp har gjort att tre extra musikscener i Finland har kunnat få stöd inom ramen för puls.

För att bli puls-arrangör är det ett krav att konserterna delfinansieras av arrangörerna själva. Egenfinansieringen utgör cirka två tredjedelar, så under det närmaste året satsas sammantaget cirka 12 miljoner danska kronor på puls-konserter runt om i norden.

Urvalsprocess

Alla ansökningar har först gåtts igenom av de nationella myndigheterna för kulturstöd i Norge, Danmark, Sverige och Finland. Dessa har bedömt de sökandes branschkompetens och förmåga att arbeta kvalitativt med nyskapande artister och program. Fondens musiksakkunniga har bedömt ansökningarna med fokus på kvalitet och utveckling i musikprogrammet. De båda bedömningarna har sedan legat till grund för det slutgiltiga urvalet.

Utveckling av puls-programmet

puls-programmet har utvecklats i samarbete med nationella kulturstödsorgan, nationella organisationer för livemusik, musikexportkontor och i dialog med konsertarrangörer i de nordiska länderna.

Puls 2018–2019

De utvalda puls-arrangörerna ska under de kommande två åren löpande utvärdera programmet samt utveckla nya musikprogram och publiksamarbeten. De ska även skapa nya samarbeten för att tillgodose artisternas turnémöjligheter. Nordiska kulturfonden kommer framöver att fördjupa dialogen med konsertarrangörer från Norge, Island, Grönland och Åland att ansöka om att bli puls-arrangörer under 2018–2019, eftersom dessa, i denna ansökningsomgång, är relativt svagt representerade jämfört med övriga..