Hanaholmen4

Ⓒ Hannaholmen

Nätverksmötet Curated conversations på Hanaholmen arrangeras av tankesmedjan a/nordi/c, Nordisk Kulturfond och Hanaholmen som en del av ett större partnerskap som genom en rad nätverksmöten ska stimulera en diskussion om hur man kan utveckla både kulturpolitiken och konstens ramar i Norden idag.

Vid nätverksmötet kommer 35 utvalda konstnärer, kulturinstitutioner, politiska institutioner, forskare och kulturjournalister att diskutera om temat konstnärlig frihet.

Nätverksmötet kommer att fokusera på två särskilda ämnen: 1. Digital ambivalens och 2. Censur och självcensur. Det första spåret kommer att fokusera på de möjligheter och begränsningar som den digitala tidsåldern har medfört för konstnärer och hur det digitala både kan stärka och försvaga konstnärligt arbete i en tid av webb 2.0 och webb 3.0. Det andra spåret kommer att fokusera på specifika fall där konstnärer har utsatts för censur. Detta spår kommer också att utforska hur konstnärer begränsar sig själva för att anpassa sig till de olika önskemål och krav som intressenter, publik och uppdragsgivare ställer.

Genom att bryta med traditionella mötes- och workshopformat kommer nätverksmötet att försöka skapa nya metoder för att utveckla konst- och kulturpolitik och därmed vill mötet möjliggöra ny debatt om konstnärlig frihet i Norden. De kuraterade samtalen kommer bland annat att äga rum i mindre grupper där man kan experimentera med olika samtals- och debattformat.

I partnerskapsprojektet deltar tankesmedjan a/nordi/c, Hanaholmen, Nordens hus på Färöarna, Nordens hus i Reykjavik, Nordens institut t på Åland, Nordens institut på Grönland och Nordisk Kulturfond. Planen är att hålla ett möte på varje kulturcentrum/institution som ingår i partnerskapet.

Det första nätverksmötet hölls på Färöarna i juni 2022. Du kan läsa mer om mötet här: https://bit.ly/3WMf4mx

Du kan läsa mer om partnerskapet på fondens webbplats: https://bit.ly/3NSqHnV