Nordens%20Hus%20P%C3%A5%20F%C3%A6r%C3%B8erne509948

Nätverksmötet kommer att fokusera på två centrala frågor inom nordisk kulturpolitik: armlängdsprincipen och konstnärlig kvalitet. I mötet deltar flera konstnärer, kulturinstitutioner, politiska institutioner, forskare och journalister från olika nordiska länder.

Teatergruppen Fix & Foxy har anlitats för att med hjälp av konstnärliga metoder iscensätta delar av samtalen – till exempel en resa till en kulturell plats där deltagarna möter lokala konstnärer och kulturarbetare för att prata om kulturlivet och konstens villkor på Färöarna. Syftet med detta är att utforska och ompröva lösningar på de kulturella och kulturpolitiska dilemman som finns överallt på kulturfältet och i samhället. 

Baserat på samtal vid nätverksmötet kommer man att utarbeta ett diskussionspapper som publiceras efter mötet.

Mötet är det första steget i ett pågående partnerskap mellan centrala kulturaktörer i Norden. Nätverket kommer att träffas flera gånger mellan 2022-2024 för att sätta konstens villkor och kulturpolitiska möten på dagordningen. I partnerskapet ingår tankesmedjan a/nordi/c, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Nordens hus på Färöarna, Nordens hus i Reykjavik, Nordens institut på Åland, Nordens institut i Grönland och Nordisk Kulturfond.

Det nordiska partnerskapet syftar till att skapa en ny typ av dialog och kunskapsutbyte mellan olika kulturella, konstnärliga och politiska aktörer och att skapa ett utrymme för professionella diskussioner om utvecklingen av kulturpolitiken i ett lokalt/regionalt, nationellt och nordiskt perspektiv. 

I november kommer det andra nätverksmötet att hållas på Hanaholmen i Finland. Partnerskapsprojektet planerar att hålla ett möte på varje kulturcentrum/institution som ingår i partnerskapet.