Nyhedsbrev.jpg

Rapporten bygger på en genomgång av projekt som beviljats stöd från Nordiska kulturfonden under 2015 och 2016. Genomgången har gjorts av fondens sakkunniga utifrån deras specifika kunskaper om utvecklingen och tendenserna i konst- och kulturvärlden både i Norden och internationellt.

Nordiska kulturfondens direktör Benny Marcel berättar:
”Det är oerhört viktigt för Nordiska kulturfonden att bygga upp kunskap om våra stödområden och identifiera relevanta och aktuella frågor för att kunna ha en öppen dialog med nordiska konst- och kulturaktörer. Våra sakkunniga har gett fonden intressanta perspektiv och vår bestämda uppfattning är att rapportens analyser och tolkningar är ganska spot on, även om det förstås inte är frågan om någon vetenskaplig rapport med entydiga sanningar. Vi ser en rad olika utvecklingsmöjligheter i tendensrapporten.”

Samspelet mellan stöd och uppföljning är två av de viktigaste prioriteringarna i fondens strategi för åren 2016–2018, och tendensrapporten är ett första pilotprojekt med just det målet i sikte. Härnäst ska fondens sakkunniga och styrelse arbeta vidare med rapportens innehåll under första hälften av 2017, med särskilt fokus på fondens stödkriterier. Men man har också en stark förhoppning om att aktörer på fältet och andra intressenter ska komma med respons på innehållet.

Nordiska kulturfondens sakkunniga är experter inom en rad olika konst- och kulturområden från hela Norden. De bidrar med värdefull sakkunskap, både i kvalitetsbedömningen av alla stödansökningar och genom att aktivt delta i utvecklingen av fonden. De utses på förslag av de nationella myndigheterna för kulturstöd.


Ladda ner Tendensrapport 2016 (DK)