ferdinand-stohr-230173-unsplash.jpg

Analysbyrån Oxford Research har genomfört en strategisk intresse- och omvärldsanalys om Nordiska kulturfonden. Syftet med analysen är att ge en väl dokumenterad bild av fondens betydelse och roll inom konst- och kulturmiljöer i Norden, samt komma med inputs till det framåtblickande arbete med fondens strategi och åtgärder.

Undersökningen visar att det finns stor tillfredsställelse med fondens arbete. Stödprogrammen, inklusive HANDMADE och puls-temasatsningarna anses som viktiga. Också fondens kommunikation insats anses vara lika viktig. Däremot betonas att fondens roll som kulturpolitisk aktör bör förtydligas.

Dessutom identifierar rapporten potentiella framtida insatser t.ex. genom samarbete med andra filantropiska kultur fonder, utveckling av fondens nätverksbaserade perspektiv, samt fondens förhållande till internationalisering, digitalisering och andra 'stora utmaningar' (t.ex. migration och miljö).