ANORDIC Backgrounds15

”Det är ett stort steg att lansera a/nordi/c som konstens och de kreativa branschernas allra första tankesmedja på nordiskt plan. Vi vill vara en ny aktör och en annorlunda tankesmedja, som vågar se framåt och öppnar det politiska spektrumet för konsten och kulturen på nytt. Det finns det behov av i dessa tider, inte minst i ljuset av coronapandemins enorma inverkan på kulturlivet överallt i Norden och världen. Konsten och de kreativa branscherna är grundläggande förutsättningar för sammanhållningskraft, värde och utveckling, och vi behöver en röst som kan arbeta över gränser på hela det konstnärliga och politiska fältet för att konkretisera denna sammanhållande kraft och ställa de frågor som ingen annan ställer”, säger Leif Jakobsson, som är styrelseordförande för a/nordi/c och en av initiativtagarna bakom tankesmedjan. Jakobsson har en gedigen bakgrund inom nordiskt samarbete och lång erfarenhet av styrelse- och förtroendeposter vid en rad nordiska kulturinstitutioner.

Tankesmedjan har utvecklats utifrån ett behov av att tydliggöra konstens värde och roll i samhället och stimulera en mer kunskapsdriven och framåtblickande utveckling av kulturpolitiken i Norden. Konceptet tar utgångspunkt i en dynamisk modell, där kunskap och undersökningar binds samman med kulturpolitiska samtal och möten och med konkreta erfarenheter från olika partnerskapsprojekt.

Arbetet ska engagera och gagna såväl konstnärer, kulturinstitutioner och forskning som aktörer på det politiska fältet, internationella aktörer och andra branschsektorer.

Tankesmedjan ska inspirera och motivera till nya metoder och tankar vid kulturpolitiska organisationer och kulturinstitutioner. Detta sker genom både konkreta pilotprojekt och en framtidsorienterad tillgång till kunskap och samtal. A/nordi/c ska nämligen bland annat facilitera nya typer av mötesfora och samtalsrum, där komplexa teman tas upp i en friare och öppen dialog mellan konstens, de kreativa branschernas och kulturpolitikens aktörer. Det kommer att ske tvärs över lands- och sektorsgränser och på platser över hela Norden.

Stärkt nordiskt avstamp
Det nordiska är en central utgångspunkt för tankesmedjans sätt att arbeta på och avspeglas även i organisationens namn, samarbetspartner och styrelse. A/nordi/c växte ursprungligen fram från ett partnerskapsinitiativ igångsatt av Nordisk Kulturfonds strategiska arbete med att utveckla nya sammanhang för kulturpolitisk utveckling i Norden. Enligt Eline Sigfusson, som är vicedirektör för Nordisk Kulturfond och för närvarande leder projektgruppen för a/nordi/c, ger det nordiska avstampet en unik möjlighet att uppnå ny synergi, kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte mellan många olika aktörer på fältet. Arbetet med ett nordiskt perspektiv gör det också möjligt att koppla samtalen loss från konkreta, nationella kontexter och skapa ett frirum för nytänkande för aktörerna:

”Det finns många likheter mellan de nordiska länderna när det gäller konstens och kulturens organisering, kulturpolitikens grundläggande principer samt traditionen för offentlig finansiering av konst och kultur. Dessa institutionella förhållanden kan jämföras i de nordiska länderna och gör det möjligt att förstå hur kulturpolitikens inflytande har ändrat sig i ett nordiskt perspektiv.

Vi kan nämligen dessvärre se att trots ett historiskt stort engagemang för kulturen och kulturpolitiken, har den kulturpolitiska situationen stagnerat i de nordiska länderna. Kulturpolitiken som ett oavhängigt område har försvagats, medan konstnärernas och kulturinstitutionernas manöverrum bara har blivit mindre. För att vända denna utveckling är vi tvungna att gå samman på ett nytt sätt, stötta nya former för kunskap, inbjuda nya aktörer med i samtalen och skapa arenor och sammanhang tvärs över gränserna för professionella fält och samhällssektorer. Norden har i årtionden haft en tradition för ett fritt och oavhängigt konst- och kulturliv. Och vi har en historisk möjlighet att gå i täten och visa vägen mot en framtid där konsten och kulturen har en mer central och drivande position”, säger Eline Sigfusson.

Läs mer om a/nordi/c och prenumerera på nyhetsbrev: www.anordic.org