Nasa Q1p7bh3shj8 Unsplash

Nordisk Kulturfonds direktör, Benny Marcel, säger:
"Med Globus vill vi tydliggöra vår roll som en fond som genom vårt stöd till projekt och löpande förankringsarbete skapar ett ökat kulturutbyte och social hållbarhet. Genom att ge ett nytt utrymme i synnerhet till den yngre generationen av konstnärer skapar vi en grogrund för att utveckla en kreativ region med en mångfald av kulturella uttryck, som bygger på deras idéer om innovation, mobilitet och integration."

Fondens ställföreträdande direktör, Eline Sigfusson, säger:
"Globus är ett ambitiöst och långsiktigt program. Det är första gången som vår styrelse har fattat beslut om ett program som sträcker sig över en så lång period, och det ger en möjlighet för konstnärer och kulturutövare att på allvar etablera de djupgående och långvariga nätverk som vi vet är grundstenen i kultursamarbete och den konstnärliga utvecklingen. Globus ska ge kulturlivet möjlighet att bryta med både nationella och mentala gränser i en gränsperiod och samlas kring det öppna och pulserande Norden."

Ett nytt sätt att tänka på stöd
Med Globus vill vi också tänka på kulturstödet på ett annat sätt, så till skillnad från fondens andra program, som Puls, Handmade och Opstart, finns det i det här programmet inga krav på regionalt samarbete. Tvärtom vill vi stödja projekt som inte kan genomföras enbart i Norden. Vi vill på det sättet skapa projekt som använder konst och kreativitet som katalysator för samtal med yngre generationer och Nordens nya medborgare. Projekt som kan bidra till att utveckla det offentliga rummet, skapa nya gemenskaper, som höjer sig över de språk och olikheter som skiljer oss åt, och få nya saker att uppstå i vår gemensamma demokrati.

Pilotprojekt 2020
Det nya programmet kommer under det första året att testas på några få utvalda pilotprojekt. I och med det kommer vi att få konkreta erfarenheter av projekt som kan leda till ett öppnare stödprogram med olika infallsvinklar. Alla våra pilotprojekt är inriktade på att fånga och få till en dialog med den yngre generationen av konstnärer, institutioner och kulturutövare för att tydliggöra deras röst. I dessa pilotprojekt samarbetar vi med en rad olika partner i Norden och utanför Norden, som bidrar till att säkerställa en bredare finansiering och ett långsiktigt fokus.

Tillsammans med partner i Ryssland, Kanada och Norden sammanför vi unga kreativa nätverk i det arktiska, så att de kan skapa idéer och därmed vara med och skapa social hållbarhet för unga i det arktiska.

Vi undersöker tillsammans med talangorganisationer vad som krävs för att yngre talangfulla konstnärer ska kunna realisera sina drömprojekt med utgångspunkt i globalt samarbete.

Vi främjar samtalet om Norden som konst- och kulturscen och skapar ett nytt internationellt nätverk för kritiskt tänkande, som ska stödja nordiska konstnärers och kulturutövares väg på den globala scenen.

Och vi genomför demokratiska projekt på gatuplan och undersöker hur man kan underlätta för konstnärlig mobilitet mellan Norden som utvecklad region och andra platser i världen som inte har samma förutsättningar. Här vill vi tillsammans med exempelvis Unesco stärka dialogen om de kulturella uttrycksformernas mångfald och kulturpolitikens mångskiftande roll i världen. Det ser vi som centralt för att bana vägen för det globala kulturella samarbetet i Norden och utanför Norden.

Med Globus skriver vi ett nytt kapitel i vår historia. Vi ger plats till globala perspektiv på vår del av världen. Intentionen är att vi möter konstnärerna där de är, stödjer dem med tillit och riskvilja och ger det nordiska en möjlighet att växa sig större än Norden.