COLOURBOX21573072

Under de senaste veckorna har vi upplevt ett extraordinärt stort intresse för vårt Opstart-program som är fondens investering för att stödja de första faserna i nya konst- och kulturprojekt. Under 2020 har vi delat ut Opstart-medel för 55 projekt med ett sammanlagt belopp på 1,3 miljoner DKK.

Det uppstår fortlöpande nya initiativ och uttrycksformer. I de senaste månaderna har vi sett en rik variation av projekt som på olika sätt relaterar sig till nya omständigheter med coronavirus. Vi kan se att samarbete och nätverksskapande inte har blivit mindre viktiga trots att mobilitet och möjligheter till att mötas fysiskt har varit begränsade. I fonden är vi glada för att kunna backa upp den stora kreativitet och intresse som nordisk och internationell konst- och kultursamarbete har idag!

Du kan läsa mer om några av de projekt som fonden nyligen har beviljat stöd:

 

Se en lista över alla beviljade projekt