Thomas William 4Qgbmezb56c Unsplash

I en brytningstid när nationer slår vakt om sig själva, kan konsten vara en samlingspunkt, som öppnar upp och skapar relationer. Den bidrar till att skapa nytt och därmed får vi åter syn på varandra och våra roller i världen.

I den första dokumentären möter vi Taneli Törmä, en finsk dansare och koreograf baserad i Danmark, som syftar till att bryta konventionella gränser mellan dans, performancekonst och publik. Nordisk Kulturfond har stött hans projekt Open Your Heart som utforskar den nyfikenhet till kroppslig rörelse som barn och ungdomar har.