Khara Woods Rmzfohdrsog Unsplash

Nordiska kulturfonden kommer att möta med artister och centrala kulturaktörer i New York denna vecka. Mötena syftar till att utveckla framtida samarbeten och nätverk. Fonden ska fokusera på kunskapsutbyte som bidrar till att utveckla det nya tematiska stödprogrammet.

Fonden ska även ordna ett lunchmöte hos The Swedish Residence. Fondens direktör Benny Marcel och ställföreträdande direktör Eline Sigfusson kommer att diskutera hur fonden kan utvidga området för sina stödprogram och ge mer rum för globala perspektiv.

Läs mer om fondens strategiska initiativ om att stärka sig globalt i vår strategi 2019-2022.