Tobias Keller Hzslh5zv42s Unsplash

Nordisk Kulturfonds sökande kommer från januari 2020 ha tillgång till en förnyad ansökningsportal (kallad Min sida) och nya ansökningsformulär. Den nya portalen och de nya formulären kommer att förenkla ansökningsprocessen till fondens stödprogram samt göra det lättare att ansöka om utbetalningar och rapportera om projekt som beviljats stöd.

Om du har ett aktivt projekt hos fonden kommer din användarprofil på den nuvarande Min sida och tillhörande projekt- och utbetalningsinformation automatiskt att flyttas till den nya portalen. Utkast till nya ansökningar och ansökningar som inte är aktiva raderas. 

I det nya systemet måste nya stödmottagare förhålla sig till följande:

- Alla ska, när man vill ha stödet utbetalt, skicka in en begäran om utbetalning med betalningsinformation via Min sida. Det gäller även Opstart-bidrag.

- I samband med begäran om utbetalning ska stödmottagaren alltid bifoga dokumentation över kontot från banken, som bekräftar att det konto man vill att pengarna ska betalats ut till tillhör den som beviljats stödet. Dokumentationen ska innehålla följande uppgifter:

  • Stödmottagarens namn, adress, CVR/organisationsnummer och bankkonto (inkl. IBAN/BIC)
  • Bankens namn och adress, CVR/organisationsnummer
  • Kontaktperson på banken om vi behöver kontakta dem
  • Utställelses datum
  • Brevet ska vara underskrivet eller stämplat av banken och ska skickas som PDF
  • Brevet ska vara skrivet på engelska eller skandinaviska.

Här kan du ladda upp et standard Bank Verification Letter som du kan fylla i.
Du kan också be din bank om ett verifikationsdokument.