Folk Och Kultur José Figueroa

Foto: José Figueroa (Folk och kultur)

Folk och kultur ordnar återigen en plattform med nordiskt tema. Norden i Eskilstuna syftar till att skapa dialog och utforska vilken roll Norden har i dagens kulturpolitiska handlingar. När konst och kultur binder Norden samman, har det blivit ännu viktigare att förstå hur världen utanför ser den nordiska regionen. Nordisk Kulturfond kommer att bidra aktivt till denna dialog genom att delta i flera seminarier. Fonden ska även arrangera en paneldiskussion om kulturpolitikens roll idag och i framtiden.

Fondens direktör Benny Marcel kommer att delta i Intercults seminarium Vem tar ansvar för internationell samverkan?. Seminariet handlar om betydelsen av internationellt utbyte och samverkan. Det kommer att fokusera på aktuella kulturpolitiska frågor såsom begränsade resurser, främjande av konstnärliga och kulturella nätverk samt kulturorganisationers roll och ansvar idag.

Marcel ska även delta i seminariet Ung kultur i förändring – konsekvenser för kulturpolitiken? som presenterar och diskuterar den nyligen publicerade forskarantologin "Making culture – children’s and young people’s leisure cultures". Seminariet syftar till att ge nya insikter i barns och ungas kulturliv i Norden samt hur olika kulturella och politiska handlingar påverkar ungas fritidskultur.

Paneldiskussionen Kulturpolitikkens rolle før, nu och fremover ska framhäva relevanta kulturpolitiska teman. Den kommer att fokusera bl.a. på kulturorganisationers och -institutioners roll och ansvar, globalisering, regionalisering, kulturell mångfald, hållbarhet och nordiskt tankesätt. Det genomgående temat i diskussionen handlar om kulturpolitikens roll i Norden, såväl som i en global kontext. Medverkande i diskussionen är journalisten Gunilla Kindstrand, Eline Sigfusson, ställföreträdande direktör för Nordisk Kulturfond, och Eva Bergquist, förvaltningschef för Kulturförvaltningen Region Stockholm.

Läs mer om den nordiska plattformen Norden i Eskilstuna

Hitta mer information om Intercults seminarium Vem tar ansvar för internationell samverkan?

Hitta mer information om seminariet Ung kultur i förändring – konsekvenser för kulturpolitiken?

Läs om paneldiskussionen Kulturpolitikkens rolle før, nu och fremover som arrangeras av Nordisk Kulturfond