Store VEGA.jpg

Stödet är 5,1 miljoner danska kronor till att arrangera 334 konserter, samt att stöda arrangörernas nätverk och samarbete över hela Norden. Det finns också ett särskilt samarbete med Liveurope-nätverket, med målet att stärka spridningen av nordiska artister till den europeiska musikscenen.

Nordisk Kulturfond har förlängt Puls med ett år, så satsningen blir 5-årig fram till juli 2021. Det ger pulsarrangörerna möjlighet att stärka de relationer och samarbeten som de redan skapat under de första två åren av Puls. Det innebär också att ännu fler konstnärer med nordisk förankring kommer att spela och att de med hjälp av det kommer att få ett större nätverk av nordiska scener. 

Klicka här för at se, vem som är med i Puls 2019-2020.

Puls finansieras 2019-2020 med medel från Nordiska kulturfonden, Nordiska Ministerrådet för kultur, Statens Kunstfond i Danmark, MES (Finlands Musikstiftelse) och Utbildnings- och Kulturdepartementet i Finland.