Amphibiome 02 Square

En skiss av Amphibiome, Studio ThinkingHand, 2021. Projekt: “The Tide is Changing”

Under 2021 har vi delat ut projektstöd med ett sammanlagt belopp om 17 829 000 danska kronor.

På vår webbplats kan du läsa mer om följande projekt som fick projektstöd: en biennal för samtida konst, webbutställningen "Watercolor Nordic" som presenterar nordisk akvarellkonst och ett nordiskt samarbetsprojekt mellan konstnärer som utövar olika konstformer och som tillsammans ska skapa konstverk, baserade på forskning om kemiska och geofysiska processer som ägde rum i forntiden och som formade den nordeuropeiska regionen.

Nästa ansökningsfrist är den 1 februari 2022.

Du hittar en lista över alla beviljade projekt här.