Infomøde Oslo

Foto: Jené Stephaniuk

Bland de projekt som får stöd finns projektet Tracing Fragments - Group exhibition at Gerðarsafn Museum in Reykjavík som genom olika konstnärliga metoder (såsom sömnad, vävning, inspelning och målning) kommer att visa bristen på representation på det konstnärliga och kulturella fältet i Island.

Ett annat projekt som mottagit projektstöd är Sex in the Welfare State - Nordic Women Photographers. Projektet arbetar med en fotoutställning som kommer att undersöka nuläget i den nordiska välfärdsstaten ur ett feministiskt och intersektionellt perspektiv.

Fonden fick också flera ansökningar som särskilt använder scenkonst som ett medium för att förmedla viktiga, dagsaktuella budskap. Projektet In the Mirror of Care Work kommer att använda performancekonst för att skildra sjuksköterskors roll och historia i de nordiska länderna. Samtidigt vill projektet bidra till diskussion på det konstnärliga fältet genom att fokusera på hälso- och sjukvårdssektorn. Projektet Afro-Nordic Perspectives on Performance I: Territory, Geographies, Localities kommer att publicera antologin "Territory, Geographies, Localities" som kommer att utforska och fördjupa sig i afro-nordiska perspektiv på performancekonst.

Från 2023 kan projektstödet ansökas under två årliga ansökningsrundor.

Den första ansökningsrundan inleds den 1 december 2022 och avslutas den 15 februari 2023. Därefter är nästa tidsfrist för att lämna in ansökan om projektstöd den 9 september 2023. 

Du kan hitta en lista över alla beviljade projekt här.