Sergio Capuzzimati 78Qyfn9k2lw Unsplash

Projekten omfattar ett brett spektrum av olika initiativ och aktiviteter, från festivaler och konferenser till experimentella installationsprojekt och tvärvetenskapliga samarbeten i skärningspunkten mellan konst och teknik/vetenskap i olika samhälleliga kontexter.

Bland de beviljade projekten finns det transnordiska projektet "Arkiv i dag - relevans, deltagelse og dialog. Visioner om nordisk arkivformidling i det 21 århundrede" som fokuserar på spridning såväl som kommunikationens roll i nordiska arkiv. Projektet syftar till att utveckla användarvänlighet i arkivvärlden som ofta blir alltför komplex och otydlig för den allmänna användaren.

Fonden fick också flera ansökningar från samiska konst- och kulturutövare. Bland de beviljade samiska projekt finns "Vuogas Way 1: Sániidkeahtta hallat / Speaking without words" – ett nytt koncept för nomadisk samtidskonst. Projektet bjuder in nio konstnärer att skapa varsitt konstverk som bygger på samiskt hantverk och som ska bäras och visas på kroppen.

Ett tredje projekt som beviljades stöd är "South-North Circuit" som fokuserar på temat "anpassning". Projektet samlar konstnärsgrupper från sju olika länder för att skapa en gemensam installation. Projektet kommer att fokusera på social, kulturell och miljömässig hållbarhet. Projektet resulterar en kortfilm, en publikation och två utställningar i Madrid och Helsingfors.

Nästa ansökningsfrist är den 2 maj 2022.

Hitta en lista över alle beviljade projekt här.