Billed1

Nanna Debois Buhl, Pattern Machines, 2022, generativt algoritme-genereret værk

Denna gång har fonden stött 37 projekt med ett sammanlagt belopp på 6 003 000 danska kronor. Fonden mottog 133 giltiga ansökningar senast den 2 maj då tidfristen löpte ut.

Bland de beviljade projekten finns MoNDA - Museum of Nordic Digital Art som vill skapa ett av de första konstnärsdrivna pop-up-initiativen i Norden med särskilt fokus på nordisk och internationell samtidskonst. Projektet använder sig av ny teknik inom konsten, bl.a. förstärkt verklighet (AR), virtuell verklighet (VR), 3D-utskrift och -skanning samt konst på blockkedja med så kallade NFTs (non-fungible tokens).

I denna runda har fonden också beviljat stöd till flera projekt som ser och tolkar Norden på nya sätt. Ett sådant projekt är First Symposium on Diversity and Inclusion in Nordic Puppetry som syftar till att kartlägga rasistiska strukturer och främja minoriteter inom nordisk dockteater.

Ett tredje projekt som fick stöd är Nordic Residency Exchange Programme som syftar till att utveckla koreografisk konst genom samarbete och konstnärligt utbyte mellan centrala, nordiska aktörer inom danskonst.

Nästa gång kan man söka projektstöd mellan den 29 augusti och 3 oktober 2022.

Du kan hitta en lista över alla beviljade projekt här