Molly Nilsson EKKO 2016 Web © Cecilie Bannow, All Rights Reserved 3

(Molly Nilsson, EKKO 2018 © Cecilie Bannow - all rights reserved)

Fonden har delat ut 4 miljoner danska kronor som går till Puls-konserter och ett extra stöd som ger konsertarrangörerna möjlighet att fortsätta sin nordiska konsertverksamhet och ytterligare förankra samarbetet i Puls-nätverket efter den sista stödperioden.

"Fondens Puls-program har bidragit till att stärka och upprätthålla den nordiska scenen för livemusik som har drabbats hårt av pandemin. Sedan sin start i 2017 har Puls kunnat etablera nya nätverk som har lett till några mycket intressanta och innovativa samarbeten som kan fortsätta långt in i framtiden”, säger Søren Merrild Staun, seniorrådgivare på Nordisk Kulturfond och projektledare för Puls.

Fondens stöd möjliggör också Puls-arrangörernas deltagande i det årliga Puls-nätverksmötet som denna gång hålls i Reykjavik den 3 november 2021. Mötet arrangeras i samarbete med Nordisk Kulturfond, Reykjavik Music City och Puls-arrangörer Iceland Airwaves och Nordens Hus i Reykjavik. Mötet kommer att fokusera på livemusik efter pandemin, erfarenhetsutbyte och nätverksarbetande.

"Styrkan med den variation som finns mellan Puls-partner är att vi kan samarbeta med professionella scener och arrangörer kring artistbokningar, samtidigt när vi kan få nya aktörer att bli en del av Puls-verksamheten och skapa ett nytt nätverk med våra olika partner. Genom vårt engagemang i Puls får vi en mycket bred profil och involverar en bred representation av livemusikscenen i Danmark och de andra nordiska länderna", säger Michael Falk Marin, ledare för konsertstället HUSET i Aalborg (DK) och Puls-arrangör. 

Under 2017-2021 har Puls delat ut totalt 20,5 miljoner danska kronor till konsertställen och festivaler i hela Norden. Under den sista perioden i Puls-programmet kommer man att fokusera på insamling och utbyte av kunskap och erfarenheter för att kunna säkerställa en relevant och långsiktig förankring av de resultat som man har nått genom åren. Hösten 2022 kommer att markera slutet på stödprogrammet när det sista nätverksmötet hålls.