Tale Hendnes Globus Opstart

Foto: Tale Hendnes

Ändringen betyder att det nu är obligatoriskt att bifoga en separat budget när man ansöker om projektstöd. Ändringarna trädde i kraft den 16 augusti 2021.

Vi rekommenderar att man använder Nordisk Kulturfonds budget- och redovisningsmall för att skapa en informativ budget. Du kan hitta mallen här.

Du kan kontakta projektledare Panu Heiskanen för ytterligare information om det nya ansökningsformuläret: panhei@norden.org

Lämna in din ansökan på Min Sida.