Christiansborg

Budgeten har diskuterats i offentligheten inför beslutet, på grund av oron för betydande nedskärningar i finansieringen av kultur- och utbildningssamarbetet.

I överenskommelsen kommer oanvända medel från tidigare år att kanaliseras till kultur- och utbildningsområdet, till satsningar på ungdom och språk, och på beredning av en fond for klimat och biodiversitet. Budgetkompromissen stärker bland annat finansieringen av flera kulturstödprogram och nordiska kulturinstitutioner, språksamarbetet, Norden i Skolan och Nordjobb, samt den nordiska litteraturveckan. Beslutet minskar också de planerade nedskärningarna i Nordisk Kulturfonds budget.

"Vi befarade stora nedskärningar för en sektor som redan har drabbats hårt, men den här budgeten ger ramar för ett fortsatt starkt kultursamarbete", säger Kjell-Arne Ottosson, ordförande för Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur, i ett pressmeddelande den 2 november.

Nordiska rådets president Bertel Haarder är också nöjd med att kultur- och utbildning är högprioriterat i arbetet också under år 2022.
"För Nordiska rådet var det oerhört viktigt att kulturen och utbildningen inte drabbades av ännu ett slag, efter alla de svårigheter som pandemin ledde till. Vi tycker naturligtvis också att grön omställning är viktigt, men kultursamarbetet är en grundsten i vårt samarbete”, säger han.

Läs mer på webbplatsen för det officiella nordiska samarbetet