Kelli Tungay Sj0nhvib4ey Unsplash

Nordisk Kulturfond har sedan utbrottet av coronaviruset följt tätt hur olika initiativ och åtgärder har utförts i de nordiska länderna för att hantera situationen inom kulturfältet. Detta arbete har lett oss till att skapa en rapport som analyserar och redogör några övergripande tendenser och aktiviteter inom kulturfältet.

Rapporten är inte fullständig och den uppdateras fortlöpande. Fonden önskar att denna rapport skapar en dialog och att den ännu mera inbjuder till kunskapsinsamling på nordisk nivå.

Läs rapporten här (på danska)

Har du någon ytterligare information och vetskap om nya initiativ inom kulturfältet i Norden? Du är varmt välkommen att kontakta oss via mejl: kulturfonden@norden.org