Tobias Keller Hzslh5zv42s Unsplash

Nordiska ministerrådet planerar att skära ned drygt 20 procent av kulturbudgeten för nordiskt och baltiskt kultursamarbete mellan 2021–2024. Flera nordiska institutioner kommer att drabbas av nedskärningarna – möjligtvis också bidragen till Nordisk kulturkontakt och Nordisk Kulturfond.

Beslutet har kritiserats vid många tillfällen, senast tidigare i veckan vid presidiemötet där Nordiska rådet motsatte sig nedskärningarna i kultur- och utbildningsanslagen. Det slutliga budgetförslaget läggs fram för Nordiska rådet på sessionen i november.

Läs petitionen här