Aktuellt

I nyhetsbrevet får du nyheter om fondens ansökningsmöjligheter, särskilda temasatsningar och kulturpolitiska initiativ. Om du inte längre vill motta nyhetsbrevet kan du avsluta fin prenumeration genom att klicka på länken "Avsluta" i ett av våra nyhetsbrev. Du kan också skriva till kulturfonden@norden.org. När du avregistrerar dig för nyhetsbrevet kommer din information att raderas.

Ny intervjurapport från Öresundsinstitutet sätter fokus på kultursamarbete mellan Danmark och Sverige

Ny intervjurapport från Öresundsinstitutet sätter fokus på kultursamarbete mellan Danmark och Sverige

Till rapporten har det gjorts tolv intervjuer med några av de kulturchefer som jobbar på andra sidan Öresund för att samla deras kunskap om och perspektiv på dansk och svensk kultur. Rapporten innehåller också ett intervju med Nordisk Kulturfonds direktör Benny Marcel.
02.07.2021
Nordisk Kulturfond sätter riktning för framtida kultursamarbete med en uppdaterad och förlängd strategi

Nordisk Kulturfond sätter riktning för framtida kultursamarbete med en uppdaterad och förlängd strategi

Nordisk Kulturfonds styrelse har tagit beslutet att förlänga fondens strategi med ytterligare tre år. Strategin löper fram till 2025. Det tvärgående arbetet har förtydligats så att vi under den kommande perioden kan arbeta för att etablera bredare finansiering och skapa nya sätt för nordiskt kultursamarbete, t.ex. genom strategiska partnerskap.
28.06.2021
Nordisk Kulturfonds årsregnskab for 2020 er godkendt af Rigsrevisionen

Nordisk Kulturfonds årsregnskab for 2020 er godkendt af Rigsrevisionen

Rigsrevisionen konkluderer, at Nordisk Kulturfonds årsregnskab giver et retvisende billede af resultatet af Nordisk Kulturfonds aktiviteter for regnskabsåret 2020.
23.06.2021
Nordisk Kulturfond sätter kulturpolitiken på agendan: En ny nordisk antologi inbjuder till nya samtal om kulturpolitikens utveckling och framtid.

Nordisk Kulturfond sätter kulturpolitiken på agendan: En ny nordisk antologi inbjuder till nya samtal om kulturpolitikens utveckling och framtid.

Antologin är inledningen till en rad kulturpolitiska samtal och dialogmöten i olika delar av Norden under hösten. Resan med antologin fortsätter också inom det nordiska partnerskapsprojekt som enligt planerna ska etableras via en ny organisation under hösten. Boken lanserades vid ett online-arrangemang den 9 juni.
07.06.2021
Visa mer