Aktuellt

I nyhetsbrevet får du nyheter om fondens ansökningsmöjligheter, särskilda temasatsningar och kulturpolitiska initiativ.

Nordiska kulturfonden har i dag beslutat vilka 46 puls-arrangörer som ska ge publiken i hela Norden konsertupplevelser med lovande nordiska artister under de närmaste tre åren. Fonden bidrar genom dagens beslut med 4,1 miljoner danska kronor i stöd till puls-arrangörerna, vilket betyder att mer än 300 konserter kommer att äga rum under det kommande året.
16.05.2017
Nordiska Kulturfonden i Köpenhamn söker en koordinator (vikariat) med tillträde den 15 augusti 2017
16.05.2017
Under 2017 får musikscener och festivaler en unik möjlighet att arbeta fokuserat med nordisk musik och presentera lovande artister med internationell potential för sin publik. Nordiska kulturfonden lanserar idag det ambitiösa treåriga programmet puls, som bara under 2017 kommer att dela ut stöd på totalt 3,5 miljoner danska kronor till cirka 35 musikscener och festivaler i hela Norden.
12.12.2016
Hvilke tendenser og udviklingspotentialer kan man se på Nordens kunst- og kulturscene? De spørgsmål forsøges besvaret i en ny tendensrapport, som Nordisk Kulturfond nu publicerer.
12.01.2017
Vis mere