Aktuellt

I nyhetsbrevet får du nyheter om fondens ansökningsmöjligheter, särskilda temasatsningar och kulturpolitiska initiativ.

Nordiska kulturfondens treåriga musiksatsning puls drog igång på allvar i augusti 2017. Puls går nu in på sitt andra år och öppnar för nya ansökningar från festivaler och spelställen på Grönland, på Island, i Norge, i Sverige och på Åland.
15.02.2018
Den nordiska kulturpolitiska dagen "Vem får vara med?" i Stockholm 29 januari 2018 sätter fokus på kulturens roll i ett inkluderande samhälle och kultursektorns öppenhet gentemot människor med olika bakgrunder.
29.01.2018
Med anledning av den aktuella kampanjen #MeToo har Nordiska kulturfondens styrelse på sitt senaste möte den 24 november 2017 beslutat sig för att komma med följande uttalande.
05.12.2017
Mötet äger rum den 8-9 maj 2018 och är en del av Sveriges ordförandeskapsprogram för Nordiska ministerrådet 2018.
01.12.2017
Vis mere