puls

Nordisk Kulturfond arbejder for et fornyet og dynamisk kunst- og kulturliv i Norden, der er mangfoldigt, tilgængeligt og af høj kvalitet.

Nordisk Kulturfonds treårige musiksatsning i 2017-19, puls, skal blive en katalysator for et netværk af scener for nordiske artister og udbreder musikoplevelser af høj kunstnerisk kvalitet til et større nordisk publikum. Støtten er målrettet koncertarrangørerne, der kuraterer musikken i mødet mellem publikum og kunstværk ved at sætte artisterne på programmet og få dem ud til et nyt nordisk publikum. Baggrunden er, at fonden i en længere periode har undersøgt og beskrevet de nuværende udfordringer og de potentialer, der findes i at udvikle livemusik på nordisk niveau. puls-programmet er udviklet i et samarbejde med de nationale kulturstøtteorganer og de nationale liveorganisationer samt i dialog med musikeksportkontorer og med koncertarrangører i nordiske lande.

Livemusikken som katalysator foret stærkere nordisk musikmarked
Som musikmarked, turnémarked og arbejdsmarked rummer Norden et stort, men uudnyttet potentiale. Sammenlagt har de nordiske lande den 12. største økonomi i verden, og der findes flere ligheder mellem landene, fx når det gælder kunststøtte, arbejdsmarkedsstrukturer og kulturforbrug. I en virkelighed hvor vi streamer musik fra digitale tjenester, er livemusikken blevet et af de mest centrale omdrejningspunkter i musiklivet. Det er her de store, unikke musikoplevelser venter, og det er her der for alvor sker en udvikling i markedet. Derfor er det paradoksalt, at artister fra Norden sjældent spiller i andre nordiske lande. Det betyder, at kendskabet til musik fra andre nordiske lande er begrænset og at man som artist skal slå igennem på internationale hitlister, før man slår igennem i Norden. Netop dét vil Nordisk Kulturfond med puls-programmet være med til at lave om på.

Med puls ønsker fonden, at livemusikken i højere grad kan overskride landegrænser, herunder smalle musikgenrer, vækstlag samt tendenser, som kan danne modvægt til den rendyrkede kommercielle tilgang til livemusikken, som også er vigtig og central for musikbranchens vækst, men som meget let bliver dominerende, hvis ikke den nye og smalle kunst, der i udgangspunktet ikke er kommercielt investeringsattraktiv, understøttes.

Udviklingen af puls er sket i dialog med nationale kulturstøtteorganer, livemusikkens organisationer og andre musikaktører, og fonden har kunnet konkludere, at der er et fundamentalt behov for at fremme en øget internordisk bevægelighed af livemusikken og behov for en øget samordning og koordination.

Formålet med puls er, at:

  • artister med nordisk forankring får relation til flere koncertarrangører (spillesteder og festivaler) inden for Norden.
  • Koncertarrangørers arbejde udvikles ved at styrke netværket mellem koncertarrangørerne på nordisk niveau.
  • stimulere kunstnerisk fornyelse og gøre musik af høj kvalitet tilgængelig for flere i Norden.
  • stimulere kvalitet og nyskabelse i formidlingen for bl.a. at skabe bedre sammenhængskraft og identitetsudvikling blandt publikum, artister og koncertarrangører.

 


Tre indsatser i musiksatsningen:
Støtte til koncertarrangører: puls etableres som et særskilt tre-årig støtteprogram. Inden for programmet gives støtte til, at koncertarrangører kan programsætte artister med nordisk forankring, vise nordiske tendenser samt arbejde fokuseret med formidlingen af musikken og artisterne til publikum. De nordiske koncertarrangører skal gennem hele perioden arbejde ud fra en tydelig kunstfaglig idé og et kunstnerisk relevant nordisk program. I 2017 har uddelte fonden 4,1 mio. til 43 koncertarrangører i hele Norden. Støtteprogrammet puls er finansieret af Nordisk Kulturfond, Nordisk Ministerråd for Kultur, Statens Kunstfond og Finnish Music Foundation (MES). Læs mere om støtteprogrammet puls her

Forankring: Nordisk Kulturfond vil samvirke med aktører om at etablere ressourcer, som kan understøtte puls. Dette kan fx ske gennem samarbejde med private fonde eller gennem nationale støtteordninger, som målrettes særskilte nordiske indsatser.

Netværk: Nordisk Kulturfond vil samarbejde med relevante aktører om at facilitere udviklingen af arenaer og netværk, som diskuterer livemusikken i Norden og finder fælles løsninger og sikrer den praktiske udfoldelse af mødet mellem den nordiske livemusik og det nordiske publikum. Dette indebærer fx netværksmøder med de udpegede nordiske musikarrangører, som skal understøtte erfaringsudbytte, netværksdannelse og aktuelle dagsordener omkring nordisk talentudvikling og liveområdet i Norden.