Kunstnerisk Frihed

Samarbejdet handler både om at fastholde ytringsfrihed i bred forstand i en nordisk kontekst, men i mindst lige så høj grad om at sørge for at samfundskritiske stemmer blandt kunstnere, kulturaktører, forskere og formidlere verden over fortsat har mulighed for at udtrykke sig.

Projektet resulterede i december 2021 i rapporten Critical Voices - UNESCO’s Instruments in Defense of Freedom of Expression of Artists, Journalists and Scientific Researchers, der undersøger ytringsfriheden for kunstnere, journalister og forskere i lyset af covid19-pandemien.