Ansøgningsfrist

I 2022 er Opstart åben for ansøgninger

 • mellem 11. januar og 11. juni og
 • mellem 9. august og 30. november.


Du får svar på ansøgningen inden for 20 arbejdsdage.

Ansøg nu

Hvad er Opstart?

Opstart er Nordisk Kulturfonds investering i kunst- og kulturprojekters første faser, så projekters nordiske ambitioner kan styrkes. Opstart støtter fælles udvikling af lovende projektidéer.

Opstart bidrager til udviklingen af et fornyet og dynamisk kunst- og kulturliv i Norden, der er mangfoldigt, tilgængeligt og af høj kvalitet.

Du kan søge om op til 25.000 DKK og der er ikke krav om egen medfinansiering.

NB! Opstart søges typisk til rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder i Norden. I coronatiden vil fonden i højere grad kunne støtte andre omkostninger, fx honorarer, materialer eller andet nødvendigt for at gennemføre projektet. Ansøgere kan derfor indtil videre budgettere med honorarudgifter op til 20.000 DKK.

Hvad støtter vi?

Opstart støtter samarbejder om projektudvikling inden for kunst og kultur.

 

Mindst to aktører baseret i to forskellige nordiske lande skal have bekræftet og beskrevet sin deltagelse i Opstart-projektet. Hvis aktører fra kun to nordiske lande deltager i projektet, skal et af projektets konkrete mål være, at udvide den nordiske deltagelse: Ansøgningen skal tydeligt vise, hvilke andre aktører fra hvilke lande projektgruppen på sigt ønsker at involvere.

 

Fonden arbejder med udgangspunkt i en aftale mellem de nordiske lande: Danmark, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland. Fondens fokus er på Nordens udøvere, men et projekters scene kan være global. Opstart støtter gerne projekter med en global vision, som kan hjælpe med at skabe en ny form for global relevans for nordisk samarbejde inden for kunst og kultur.

 

Du behøver ikke være bosat i Norden eller have nordisk nationalitet for at søge. Du kan sende en ansøgning som individ, gruppe, institution, forening, virksomhed, offentlig eller privat organisation.

Læs mere

Hvad støtter vi ikke?

Opstart støtter bredt, men der er enkelte begrænsninger: 

 • Opstart støtter ikke færdigstøbte projekter, som kan søge om projektstøtte.
 • Opstart støtter ikke projekter uden for det kunstneriske eller kulturfaglige felt, som fx idrætsarrangementer, erhvervsudvikling, teknologiudvikling, sociale formål, journalistik og samfundsvidenskab.
 • Opstart støtter ikke skolerejser eller enkeltpersoners researchrejser.
 • Opstart støtter ikke enkeltpersoners og gruppers deltagelse i events og arrangementer.
Læs mere

Vurderingskriterier

Projektets kvalitet og nordisk relevans

Fonden vurderer Opstart-projekters kvalitet ud fra originalitet og betydning for et fornyet og dynamisk kunst- og kulturliv i Norden, der er mangfoldigt, tilgængeligt og af høj kvalitet.

 

Fonden vurderer, i hvor høj grad projektets udviklingsstadie er passende for Opstart:

- om projektets formål, indhold, deltagelse, metode og budget er tilstrækkeligt beskrevne og gennemtænkte.

- om udviklingsperspektivet i projektet er tilstrækkelig tydeligt.

 

Fonden vurderer, hvordan projektet er forankret – eller sigter på at blive forankret – i relevante miljøer i Norden og eventuelt udenfor Norden samt i hvor høj grad projektet giver gensidig værdi for alle projektpartnerne.

Læs mere

Økonomi

Du kan søge om op til 25.000 DKK. Der er ikke krav om egen medfinansiering.

 

Opstart søges typisk til rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder i Norden. I coronatiden vil fonden i højere grad kunne støtte andre omkostninger, fx honorarer, materialer eller andet nødvendigt for at gennemføre projektet. Ansøgere kan derfor indtil videre budgettere med honorarudgifter op til 20.000 DKK.

 

Budgettet i ansøgningen skal være detaljeret: Specificer fx jeres rejser (rejsens varighed, de rejsende, ruter), og hvilke materialer I behøver. 

Læs mere

Ansøgningsfrister 2023

I 2023 er Opstart åben for ansøgninger

 • mellem 9. januar og 26. maj og
 • mellem 7. august og 17. november.

Betingelser

Projektperiode

Du kan kun søge til aktiviteter, der finder sted, efter at du har modtaget et svar fra Nordisk Kulturfond. Projektet kan således starte 20 arbejdsdage fra ansøgningsdatoen.

Projektet skal som udgangspunkt være afsluttet inden for ét år fra projektets startdato. Kontakt sekretariatet, hvis et bevilget projekt ikke pga. coronasituationen kan gennemføres inden for den planlagte tidsramme.

 

Læs mere

Ansøgninger

Hvis ansøger får afslag på en ansøgning, kan man søge én gang mere til samme projekt.

 

Fonden modtager kun elektroniske ansøgninger, som udfyldes på fondens ansøgningsportal. Ansøgninger som indsendes pr. post eller e-mail anses som ugyldige.

Læs mere

Offentlighed

Fondens bevillinger offentliggøres på vores hjemmeside og i årsberetningen.

 

Ifølge Nordisk Kulturfonds offentlighedsregler er en liste over ansøgninger offentlig, mens ansøgningerne ikke er offentlige.

Læs mere

Få hjælp til dit projekt

Mangler du inspiration til dit projekt? Læs om allerede støttede projekter inden for forskellige kulturområder.

Fik du ikke svar på dine spørgsmål?

Her finder du ofte stillede spørgsmål og svar samt kontaktoplysninger på fonden.

Klar til at søge?

 • Valgt den rigtige støtteform
 • Tjek på vurderingskriterier
 • Ansøgning inden for fristen
JEG ER KLAR TIL AT SØGE