Ansøgningsfrist

I 2020 er Opstart åben for ansøgninger mellem
13. januar og 10.juni og
mellem 10. august og 6. december.
Du får svar på ansøgningen inden for 20 arbejdsdage.

Hvad er Opstart?

Opstart er Nordisk Kulturfonds investering i kunst- og kulturprojekters første faser, så projekters nordiske ambitioner kan styrkes. Opstart støtter fælles udvikling af lovende projektidéer.

Opstart bidrager til udviklingen af et fornyet og dynamisk kunst- og kulturliv i Norden, der er mangfoldigt, tilgængeligt og af høj kvalitet.

Du kan søge om op til 25.000 DKK og der er ikke krav om egen medfinansiering.

NB! Opstart søges typisk til rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder i Norden. Pga. coronasituationen vil fonden i højere grad kunne støtte andre omkostninger, fx honorarer, materialer eller andet nødvendigt for at gennemføre projektet. Ansøgere kan budgettere med honorarudgifter op til 20.000 DKK frem til 31. august 2020. I ansøgninger herefter kan de samlede honorarudgifter igen maksimalt udgøre 1/3 af projektets samlede udgifter.

Hvad støtter vi?

Opstart støtter samarbejder om projektudvikling inden for kunst og kultur.

 

Mindst to aktører baseret i to forskellige nordiske lande skal have bekræftet og beskrevet sin deltagelse i Opstart-projektet. Hvis aktører fra kun to nordiske lande deltager i projektet, skal et af projektets konkrete mål være, at udvide den nordiske deltagelse: Ansøgningen skal tydeligt vise, hvilke andre aktører fra hvilke lande projektgruppen på sigt ønsker at involvere.

 

Fonden arbejder med udgangspunkt i en aftale mellem de nordiske lande: Danmark, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland. Fondens fokus er på Nordens udøvere, men et projekters scene kan være global. Opstart støtter gerne projekter med en global vision, som kan hjælpe med at skabe en ny form for global relevans for nordisk samarbejde inden for kunst og kultur.

 

Du behøver ikke være bosat i Norden eller have nordisk nationalitet for at søge. Du kan sende en ansøgning som individ, gruppe, institution, forening, virksomhed, offentlig eller privat organisation.

Læs mere

Hvad støtter vi ikke?

Opstart støtter bredt, men der er enkelte begrænsninger: 

  • Opstart støtter ikke færdigstøbte projekter, som kan søge om projektstøtte.
  • Opstart støtter ikke projekter uden for det kunstneriske eller kulturfaglige felt, som fx idrætsarrangementer, erhvervsudvikling, teknologiudvikling, sociale formål, journalistik og samfundsvidenskab.
  • Opstart støtter ikke skolerejser eller enkeltpersoners researchrejser.
  • Opstart støtter ikke enkeltpersoners og gruppers deltagelse i events og arrangementer.
Læs mere

Vurderingskriterier

Projektets kvalitet og nordisk relevans

Fonden vurderer Opstart-projekters kvalitet ud fra originalitet og betydning for et fornyet og dynamisk kunst- og kulturliv i Norden, der er mangfoldigt, tilgængeligt og af høj kvalitet.

 

Fonden vurderer, i hvor høj grad projektets udviklingsstadie er passende for Opstart:

- om projektets formål, indhold, deltagelse, metode og budget er tilstrækkeligt beskrevne og gennemtænkte.

- om udviklingsperspektivet i projektet er tilstrækkelig tydeligt.

 

Fonden vurderer, hvordan projektet er forankret – eller sigter på at blive forankret – i relevante miljøer i Norden og eventuelt udenfor Norden samt i hvor høj grad projektet giver gensidig værdi for alle projektpartnerne.

Læs mere

Økonomi

Du kan søge om op til 25.000 DKK. Der er ikke krav om egen medfinansiering.

 

Opstart søges typisk til rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder i Norden. I kan også søge til andre omkostninger, fx honorarer, materialer eller andet, I behøver for at gennemføre projektet. Pga. coronasituationen vil fonden i højere grad kunne støtte andre omkostninger, fx honorarer, materialer eller andet nødvendigt for at gennemføre projektet. Ansøgere kan budgettere med honorarudgifter op til 20.000 DKK frem til 31. august 2020. I ansøgninger herefter kan de samlede honorarudgifter igen maksimalt udgøre 1/3 af projektets samlede udgifter (8.333 DKK).

 

Budgettet i ansøgningen skal være detaljeret: Specificer fx jeres rejser (rejsens varighed, de rejsende, ruter), og hvilke materialer I behøver. 

Læs mere

Projektperiode

Du kan kun søge til aktiviteter, der finder sted, efter at du har modtaget et svar fra Nordisk Kulturfond. Projektet kan således starte 20 arbejdsdage fra ansøgningsdatoen.

Projektet skal som udgangspunkt være afsluttet inden for ét år fra projektets startdato. Grundet coronasituationen gælder dette dog ikke for projekter som ansøges om i 2020.

Læs mere

Genkommende ansøgninger

Har du fået afslag på din Opstart-ansøgning, kan du udvikle projektet og ansøge én gang til.

 

Læs mere

Få hjælp til dit projekt

Mangler du inspiration til dit projekt? Læs om allerede støttede projekter inden for forskellige kulturområder.

 

Fondens projektambassadører kan også hjælpe dig med at udvikle projektidéer og vejlede i ansøgningsprocessen.

Betingelser og afrapportering

Betingelser for ansøgninger

Fondens bevillinger offentliggøres på hjemmesiden og i årsberetningen.

Ifølge Nordisk Kulturfonds offentlighedsregler er en liste over ansøgninger offentlig, mens ansøgningerne ikke er offentlige.

 

Fonden modtager kun elektroniske ansøgninger. Udfyld og indsend Opstart-ansøgningen her. Ansøgninger som indsendes pr. post eller e-mail anses som ugyldige.

 

Fonden forbeholder sig retten til ikke at tildele det fulde ansøgte beløb.

Læs mere

Betingelser for modtaget støtte

Læs om, hvad du gør, hvis der er ændringer i dit projekt, og om afrapportering.

 

Ændringer i projektet

Støtten må kun anvendes til det formål, som er beskrevet i ansøgningen. Væsentlige ændringer i forhold til den indsendte ansøgning skal på forhånd godkendes af fondens sekretariat. For eksempel væsentlige ændringer i: nordiske deltagerlande, samarbejdspartnere og projektperiode.

Du skal også kontakte fonden, hvis du vil overdrage det formelle ansvar for projektet til andre.

 

Udbetaling af støtte

Udbetaling af Opstart-støtten kan ske, så snart du har modtaget svar fra os. Du anmoder om udbetalingen på Min side. Alle pengene udbetales på én gang. Der kan dog gå op til 10 bankdage, før pengene er på dit konto. Udbetalingsanmodningen skal indsendes senest et år efter, at støtten er bevilget.

Kreditering af Nordisk Kulturfond

I forbindelse med en evt. offentliggørelse og præsentation af dit projekt skal du bruge fondens logo og #OPSTARTfunding. På fondens hjemmeside kan du hente logo og læse mere om, hvordan du krediterer.

 

Projektets resultater og slutrapport

Du skal sende en redegørelse for dit Opstart-projekt senest 3 måned efter det er afsluttet via Min Sida. I skemaet skal du også erklære, at du har brugt pengene til det, du skrev i ansøgningen. Slutdatoen er den dato, du indtastede i ansøgningen.

Krav om tilbagebetaling

Hvis støtten er anvendt til andet formål end beskrevet i ansøgningen, kan fonden reducere eller kræve det fulde beløb tilbagebetalt. Fonden kan også kræve støtten tilbagebetalt, hvis bevillingsmodtageren overskrider fristen for slutrapportering.

Hvis regnskabet viser overskud, har fonden ret til at kræve sin andel af overskuddet tilbagebetalt. Fondens andel af et eventuelt overskud svarer til fondens andel af projektets totale finansiering.

Hvis krav om tilbagebetaling ikke opfyldes, overlader fonden sagen til inkasso.

Stikprøvekontrol

Fonden udvælger hvert år et antal Opstart-modtagere til regnskabsmæssig stikprøvekontrol så husk at gemme bilag.

 

Læs mere

Fik du ikke svar på dine spørgsmål?

Her finder du ofte stillede spørgsmål og svar samt kontaktoplysninger på fonden.

Klar til at søge?

  • Valgt den rigtige støtteform
  • Tjek på vurderingskriterier
  • Ansøgning inden for fristen
JEG ER KLAR TIL AT SØGE