Om os

Nordisk Kulturfond er katalysator for kunst- og kulturlivet i Norden

Vi arbejder for et fornyet og dynamisk kunst- og kulturliv i Norden, der er mangfoldigt, tilgængeligt og af høj kvalitet. Med denne mission ønsker vi at stimulere udviklingen af kunst- og kulturlivet i Norden og i en global kontekst. 

Vi tror på, at kunst og kultur er grænseløs. I en brydningstid hvor nationer samler sig om sig selv, kan kunsten være det samlingspunkt, der åbner op og skaber forbindelser. 

Vi har tre overordnede målsætninger:

  • Nordisk Kulturfond vil fremme produktion, innovation og formidling af kunst og kultur i Norden og globalt.
  • Vi vil fremme kunstneriske og kulturelle netværk på alle niveauer inden for nordisk kultursamarbejde 
  • Vi vil udvikle og formidle viden om kunst- og kulturlivet for at stimulere udviklingen af kulturpolitikken i Norden.

En del af det nordiske samarbejde

Nordisk Kulturfond skal bidrage til en positiv udvikling, hvad angår kunst og kultur i Norden ved at fremme det kulturelle samarbejde mellem Danmark, Finland, Island, Norge Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland. Dette gør fonden gennem at give økonomisk støtte, fremme faglige netværk samt udvikle og formidle viden om kunst og kultur.

 

Nordisk Kulturfond har arbejdet med kultursamarbejde siden 1966 med udgangspunkt i en aftale mellem de nordiske lande. Fonden er et selvstændigt organ med en tilknytning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. 

 

Læs mere

Fondens strategi 2019-2025

Vores forlængede strategi sætter fokus på kultursamarbejde i nordiske og globale kontekster, netværksdannelse og partnerskaber samt viden om kunst og kultur.

 

Læs her.

Vi er en del af det nordiske samarbejde

Overenskomst fra 1966

Nordisk Kulturfond skal bidrage til en positiv udvikling, hvad angår kunst og kultur i Norden ved at fremme det kulturelle samarbejde mellem Danmark, Finland, Island, Norge Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland. Dette gør fonden gennem at give økonomisk støtte, fremme faglige netværk samt udvikle og formidle viden om kunst og kultur.

 

Nordisk Kulturfond har arbejdet med kultursamarbejde siden 1966 med udgangspunkt i en aftale mellem de nordiske lande. Fonden er et selvstændigt organ med en tilknytning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. 

 

Læs mere

Over 300 støttede projekter årligt

Fonden har i dag et budget på 35 mio. DKK, hvoraf hovedparten uddeles som støtte til nordiske kulturprojekter såvel i som udenfor Norden. Som et led i at udvide kredsen af væsentlige interessenter i det nordiske kultursamarbejde og understøtte fondens strategiske indsatser, kan fonden desuden indgå i og uddele flerårig udviklingsstøtte til nye nordiske partnerskaber.

 

Nordisk Kulturfonds bevilling finansieres fra Nordisk Ministerråds budget, som Nordisk Råd godkender. Fonden har ifølge sin overenskomst også mulighed for at modtage andre midler til sine formål. I forbindelse med uddelingen af Puls-støtten har fonden modtaget midler fra Nordisk Ministerråd for Kultur, MES (Finnish Music Foundation) og Statens Kunstfond i Danmark.

 

Læs mere om hvordan vi støtter.

Læs mere
moi

Organisation

Bestyrelsen, de sagkyndige og fondens sekretariat er de tre centrale dele af organisationen, der sammen skal udføre et vidensbaseret og kvalitativt arbejde med høj legitimitet. 

Sekretariat

Fondens sekretariat varetager fondens daglige arbejde fra kontoret i Nordens Hus i København. Sekretariatet ledes af en direktør, som ansættes af bestyrelsen. Sekretariatets arbejde inkluderer alle dele af virksomheden knyttet til ansøgningsbehandling og betjening af bestyrelse og sagkyndiggruppe. Sekretariatet består af en direktør, fire rådgivere og to studentermedarbejdere.

 

Kontakt sekretariatet her

Læs mere

Bestyrelse

Nordisk Kulturfond tegnes og forvaltes af en bestyrelse, hvis 13 medlemmer udpeges af Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. Hvert nordisk land repræsenteres af to deltagere, mens Færøerne, Grønland og Åland har én repræsentant. 


Bestyrelsen 2022

 

Sverige

Formand for bestyrelsen: Cecilie Tenfjord Toftby, medlem af Riksdagen

Suppleant: Lars Mejern Larsson, medlem af Riksdagen

Næstformand for bestyrelsen: Kajsa Ravin, Generaldirektør, Statens kulturråd

Suppleant: Teshome Wondimu, grundare och verksamhetsledare, Selam

 

Danmark

Bestyrelsesmedlem: Henrik Møller, medlem af Folketinget

Suppleant: Bertel Haarder, medlem af Folketinget

Bestyrelsesmedlem: Kasper Salto, Designer og møbelsnedker

Suppleant: Ingeborg Svennevig, Direktør for De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

 

Finland

Bestyrelsesmedlem: Veronika Honkasalo, medlem af Riksdagen

Suppleant: Heidi Viljanen, medlem af Riksdagen

Bestyrelsesmedlem: Tapani Sainio, Kulturråd, Undervisnings- och kulturministeriet

Suppleant: Anne Mattero, Konsultativ tjänsteman, Undervisnings- och kulturministeriet 

 

Færøerne

Bestyrelsesmedlem: Alda Joensen, Fuldmægtig, Udenrigs- og kulturministeriet på Færøerne

Suppleant: Poul Geert Hansen, Departementschef, Udenrigs- og kulturministeriet på Færøerne

Grønland

Bestyrelsesmedlem: Miki Jensen, Musiker, konsulent og projektleder for Kulturevents

Suppleant: Inuk Jørgensen, Filmkunstner og konsulent

 

Island

Bestyrelsesmedlem: Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, medlem af Alþingi

Suppleant: Guðmundur Ingi Kristinsson, medlem af Alþingi

Bestyrelsesmedlem: Arnbjörg María Danielsen, Instruktør, kurator og producent 

Suppleant: Ari Matthíasson, Skuespiller og tidligere instruktør for Nationalteatret

 

Norge:

Bestyrelsesmedlem: Jorodd Asphjell, medlem af Stortinget

Suppleant: Helge Andre Njåstad, medlem af Stortinget

Bestyrelsesmedlem: Henning Henriksen, assisterande departementsråd, Kulturdepartementet

Suppleant: Astrid Zachariassen, seniorrådgiver, Kulturdepartementet

 

Åland

Bestyrelsesmedlem: Camilla Gunell, medlem af Ålands lagting

Suppleant: Wille Valve, medlem af Ålands lagting

Læs mere

Sagkyndige

Nordisk Kulturfond anvender sagkyndige til at vurdere ansøgninger og give fonden et udgangspunkt for kunstnerisk kvalitet og øvrige kulturpolitiske vurderinger. Fondens sagkyndige kommer fra hele Norden og er eksperter inden for de forskellige kunst- og kulturområder. De udpeges af fondens direktør på forslag fra de nationale kulturmyndigheder og -organisationer.

 

Danmark:
Torben Hansen

Ulla Schaltz

Katrine Borup

Erik Pold

 

Finland:
Minna Vainikainen
Anni Järvelä
Jimmy Pulli
Perttu Haapanen

 

Færøerne:
Eirikur Skála

Grønland:
Arnajaraq Støvlbæk

Island:

Brynja Sveinsdottir

Gunnlaugur Egilsson

 

Norge:
Helle Siljeholm

Aesha Ullah

Per Henrik Svalastog

Espen Berg

 

Sverige:
Helen Sigeland

Tanja Mangalanayagam

Savannah Agger
Giorgiana Zachia

Åland:
Frederik Erlandsson

 

Globus:

Camilla Mordhorst (DK)

Jimena Lara (MX)

Pooja Sood (IN)

Hild Borchgrevink (NO)

Læs mere

Principper for bevillinger

Fonden har siden sin start i 1966 haft uddeling af støtte som en hovedopgave. I de seneste tre år har vi arbejdet for at udvikle en tydelig og mere målrettet tilgang til uddeling af støtte. 

Vi ser, at kulturlivet er i evig bevægelse, og ikke to ansøgninger er ens. Vi har arbejdet mod at skræddersy støtten, så vi kan imødekomme ansøgernes forskelligartede behov.

 

Med projektstøtte, Opstart og vores tematiske programmer fremmer vi samarbejde i kunst- og kulturlivet i Norden på en helt ny måde, og kan fremme mangfoldigheden og gribe tendenser, mens de stadig er nye.


Som et led i at udvide kredsen af væsentlige interessenter i det nordiske kultursamarbejde og understøtte fondens strategiske indsatser, kan fonden desuden indgå i og uddele flerårig udviklingsstøtte til nye nordiske partnerskaber.

 

Vi har fastlagt følgende principper, som skal kendetegne bevillinger fra Nordisk Kulturfond:

Udvikling af nordisk relevans, kvalitet og samarbejde.

Alle initiativer og projekter som støttes skal understøtte ét eller flere af fondens kriterier:

 

Nordisk relevans
Projekter og initiativer skal helt eller delvist skabes og udøves af aktører med nordisk forankring. Projekterne skal tænke ud over det nationale perspektiv og motivere åbenhed og tolerance.

 

Kvalitet i projekt og udvikling af kunst- og kulturlivet i Norden
Projekter og initiativer skal reflektere over sin nordiske relevans og dennes gensidige betydning i og for det lokale, regionale, nationale og/eller globale. Projekterne skal have langsigtede kunstneriske eller kulturfaglige ambitioner og visioner.

 

Kvalitet og substans i samarbejde
Projekter og initiativer skal have engagerede partnere og være forankret i relevante miljøer.

Læs mere

Risikovillighed

Nordisk Kulturfond støtter som udgangspunkt unikke projekter, hvor støtte fra fonden har en tydelig relevans.

 

Fonden er risikovillig og skal gennem sin vurdering og støtte kunne fungere som et kvalitetsstempel for projekterne og initiativerne.

Læs mere

Medfinansiering

Generel projektstøtte og støtte inden for tematiske programmer skal have en relevant medfinansiering. Medfinansiering er en central del af projektets forankring hos samarbejdspartnere.

 

Fonden kan støtte mindre projekters udvikling af lovende projektidéer og opstartsfase af nye nordiske samarbejder uden krav om medfinansiering.

Læs mere