Om fonden

Nordisk Kulturfond arbejder for et fornyet og dynamisk kunst- og kulturliv i Norden, der er mangfoldigt, tilgængeligt og af høj kvalitet. Med denne mission ønsker vi at stimulere udviklingen af kunst- og kulturlivet i Norden og i en global kontekst.

Nordisk Kulturfond skal bidrage til en positiv udvikling, hvad angår kunst og kultur i Norden ved at fremme det kulturelle samarbejde mellem Danmark, Finland, Island, Norge Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland. Dette gør fonden gennem at være kundskabs- og netværksopbyggende og give økonomisk støtte.

Fonden har arbejdet med kultursamarbejde siden 1966 med udgangspunkt i en aftale mellem de nordiske lande. Fonden er et selvstændigt organ, hvilket allerede fra etableringen var intentionen, så fonden kunne agere frit og hurtigt.

Fonden har i dag et budget på 36 mio. DKK, hvoraf hovedparten uddeles som projektstøtte til nordiske kulturprojekter såvel i som udenfor Norden. Derudover fremmer fonden faglige netværk for at udvikle og formidle viden om kultur og kulturpolitik.

Nordisk Kulturfonds bevilling finansieres fra Nordisk Ministerråds budget, som Nordisk Råd godkender. Fonden udgør derfor en del af det officielle nordiske samarbejde. Fonden har ifølge sin overenskomst også mulighed for at modtage andre midler til sine formål. I forbindelse med uddelingen af puls-støtten har fonden modtaget midler fra Nordisk Ministerråd for Kultur, MES (Finnish Music Foundation) og Statens Kunstfond i Danmark.

Støtte
Nordisk Kulturfond har siden starten i 1966 haft projektstøtte-uddeling som sin kerneopgave. I de seneste år har fonden udviklet en tydelig og mere gennemtænkt og målrettet tilgang til uddeling af støtte for at imødekomme ansøgernes forskelligartede behov. Med udviklingen af projektstøtte og programmerne Opstart, Handmade og Puls har vi fremmet samarbejde i kunst- og kulturlivet i Norden på en helt ny måde, og vi har kunnet støtte mangfoldigheden og gribe tendenser, mens de stadig er nye.  

Læs mere om hvordan vi støtter

Fonden har derudover reserveret en del af sit bidragsbudget til mere fokuserede satsninger, som har til formål at understøtte fondens kulturpolitiske udviklingsarbejde. Disse støtteformer identificeres løbende og udvikles dynamisk.

Kulturpolitiske initiativer
Nordisk Kulturfond har igennem de seneste år udviklet sig til at være en aktiv deltager i nye netværk og  netværksfacilitator med det formål at udvikle kulturpolitiske spørgsmål i Norden.

Fonden tilbyder fx arenaer, som skal synliggøre, udvikle og formidle viden om kultur og kulturpolitik, gennem egen kundskabsindhentning og samarbejde med relevante aktører. Fonden identificerer temaer, som har relevans og aktualitet i en kulturpolitisk kontekst og identificerer, hvilke aktører, der bør mødes for at diskutere og løfte netop disse spørgsmål frem. Fonden deltager også i eksisterende netværk og udvikler debatter sammen med andre aktører.

Kommunikation
Der findes i dag en stigende interesse fra aktørerne for de nordiske lande i, at fonden øger sit nærvær og synlighed. Nye arenaer, netværk og initiativer bliver derfor vigtigere for fonden at følge og deltage i og fondens eksterne kommunikationsindsatser skal være med til at understøtte dette arbejde.

Bestyrelsen 2019

Danmark:

Bestyrelsesmedlem: Mogens Jensen, medlem af Folketinget, Bestyrelsens formand

Suppelant: Jan Erik Messmann, medlem af Folketinget

Bestyrelsesmedlem: Leif Lønsmann, tidligere direktør for Koncerthuset, DR

Suppleant: Elsebeth Gerner Nielsen, rektor, Kolding designskole. Tidl kulturminister

Færøerne:

Bestyrelsesmedlem: Pauli Trond Petersen, medlem af Løgtingið

Suppleant: Jenis av Rana, medlem af Løgtingið


Finland:

Bestyrelsesmedlem: Paavo Arhinmäki, medlem af Riksdagen

Suppleant: Peter Östman, medlem af Riksdagen

Bestyrelsesmedlem: Esa Rantanen, chef för konststöd, Centret för konstfrämjande 

Suppleant: Tiina Kuoppa, planeringschef, Centret för konstfrämjande 

 

Island:

Bestyrelsesmedlem: Steinunn Þóra Árnadóttir, medlem af Alþingi

Suppleant: Anna Kolbrún Árnadóttir, medlem af Alþingi

Bestyrelsesmedlem: Þórunn Sigurðardóttir, bestyrelsesformand (og tidligere direktør) for Reykjavik art festival 

Suppleant: Einar Kárason, författare

 

Norge:

Bestyrelsesmedlem: Jorodd Asphjell, medlem af Stortinget

Suppleant: Helge Andre Njåstad, medlem af Stortinget

Bestyrelsesmedlem: Henning Henriksen, assisterande departementsråd, Kulturdepartementet

Suppleant: Astrid Zachariassen, seniorrådgiver, Kulturdepartementet

Sverige:

Bestyrelsesmedlem: Lars Mejern Larsson, medlem af Riksdagen

Suppleant: Jessica Polfjärd, medlem af Riksdagen

Bestyrelsesmedlem: Signe Westin, verksamhetsstrateg og stedfortrædende generaldirektør, Statens Kulturråd

Suppleant: Teshome Wondimu, grundare och verksamhetsledare, Selam
 

Grønland:

Bestyrelsesmedlem: Lone Nukaraq Møller, departementschef for uddannelse, kultur og kirke, Bestyrelsens næstformand 

Suppleant: Mika Lyberth, kulturkonsulent, Departementet for uddannelse, kultur og kirke

 

Åland:

Bestyrelsesmedlem: Fredrika Sundberg, kultur och fritidsdirektör, Mariehamns stad 

Suppleant: Jan-Ole Lönnblad, kulturchef, Ålands landskapsregering

Fondens sagkyndige udgør 19 personer. De sagkyndige bliver udpeget for tre år og udgør en ressourcegruppe, som bidrager med værdifulde faglige indspil til Kulturfonden ved at kvalitetsvurdere samtlige ansøgninger og ved at etablere nye kontakter og netværk.

Fondens sagkyndige kommer fra hele Norden og er eksperter inden for de forskellige kunst- og kulturområder. De udpeges af bestyrelsen på forslag fra de nationale kulturmyndigheder og -organisationer.

Danmark:
Bjarke Svendsen
Henrik Jansberg
Steen Bille 
Ole Jensen

Finland:
Dan Henriksson
Pirjo Hamari
Sade Kahra
Satu Tuittila

Færøerne:
Kjartan Hansen

Grønland:
Alexander Montgomery-Andersen

Island:
Margrét Bóasdóttir 
Markús Þór Andrésson

Norge:
Deise Faria Nunes
Hege Newth
Unnur Sande
Hild Borchgrevink

Sverige:
Inga Lundén
Jochum Landin
Viktor Zeidner
Henrik Orrje

Åland:
Susanne Procopé Ilmonen

Nordisk Kulturfonds projektambassadører

Nordisk Kulturfonds projektambassadører hjælper med at mobilisere nye aktører, forkorter vejen for ansøgere til fonden og udbreder viden om fonden. Gennem sine egne netværk kan ambassadørerne nå potentielle ansøgere og give dem råd om hvordan man gennemfører nordiske kulturprojekter på grundlag af deres egne erfaringer. Projektambassadørerne kommer fra alle nordiske lande og arbejder til daglig i forskellige sektorer i kulturverdenen.

Jonatan Habib Engqvist 

jonatan(at)philosophy.se

Jonathan Habib Engqvist er teoretiker, kurator, lærer og freelancer. Han har produceret forskellige internationale programmer og udstillinger blandt andet i Norge, Sverige og Island. Han har også skrevet og redigeret mange publikationer og bøger.

Astri Fremmerlid

astrif(at)perspektivet.no

Astri Fremmerlid har en omfattende karriere inden for kulturarv og museområde. Hun var projektleder for etableringen af Perspektivet Museum i Tromsø og har arbejdet som museets direktør siden 1995. Udover det har Astri arbejdet som museumslektor ved Universitetsmuseet i Tromsø og leder for Trondarnes Distriktsmuseum. Hun er uddannet Cand.Phil i etnologi, sociologi og geografi fra universitetet i Bergen.

Mikaela Westerlund

toimisto(at)walhalla.fi

Mikaela Westerlund er leder for filmselskabet Walhalla samt regional filmsekretær for Finland-Svensk filmcentrum, som arbejder for en aktiv og levende filmkultur på svensk i Finland. Hun har studeret nordisk litteratur, mediekultur og videoproduktion. Hun arbejder også med manu og regi for film og tv.

Søren B. Kristensen

rocktraum(at)gmail.com

Søren B. Kristensen er fondens ambassadør for temasatsningen puls. Søren er drivkraften bag en lang række af aktiviteter, koncerter og musikforeninger i Danmark, bl.a. musikprojektet Nordic Band Camp, pladeselskabssammenslutning Labelkollektiv og Nordkraft (kraftcenter for kultur og fritid i Aalborg). Søren er medlem af Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for musik 2016-2017 og 2010-2013 var han landsformand for ORA – Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere i 2010-2013.

Olivur Eystberg

olivur(at)tutl.com

Olivur Eystberg er pladeselskabsmedarbejder og butikschef for det færøske pladeselskab Tutl. Han er uddannet boghandler og har også arbejdet i en årrække som filmtekniker- og operatør. Han er engageret i Havnar Jazzfelag, som bl.a. står for musikfestivalen Vetrarjazz, og han har desuden en stor interesse for kunstfotografi.

Nivi Christensen

nich(at)sermersooq.gl

Nivi Christensen er leder ved Nuuk Kunstmuseum. Hun har produceret en række kunstudstillinger og har arbejdet med at udbrede kenskabet til grønlandsk kunst. Hun har studeret kunsthistorie og skrevet artikler særligt til det grønlandske kunst- og kulturtidsskrift Neriusaaq, men har også bidraget til en række bøger om grønlandsk kunst.

María Rut Reynisdóttir

Maria.Rut.Reynisdottir(at)reykjavik.is

Med bred erfaring inden for musikteknologi, sociale medier, events og festivaler og som kunstnerisk leder for bl.a.  Ásgeir, arbejder María Rut Reynisdóttir for tiden som projektleder for Reykjavik Music City-projektet, hvor hendes ansvar er at skabe favorable forhold for alle musikaktiviteter i hele Reykjavik.