COLOURBOX41704834

På baggrund af ansøgerfeedback og dialog med fondens sagkyndige har fonden besluttet at revidere kriterierne for Projektstøtte. Formålet med at ændre på de nuværende kriterier er, at det skal fremstå tydeligere for ansøgerne, hvad der kræves af dem, når de søger Projektstøtte.

Arbejdet med at tydeliggøre retningslinjer har mundet ud i tre primære vurderingskriterier, som fonden bedømmer ansøgninger ud fra: ‘kunstnerisk/kulturelt indhold og ambitioner’, ‘nordisk relevans og samarbejde i projektet’ og ‘relevant og realistisk projektøkonomi’. Du kan læse mere om de tre vurderingskriterier på vores hjemmeside.

Den næste frist for projektstøtte er den 3. oktober 2022. Ansøgninger kan indsendes fra mandag den 29. august. Svar på ansøgninger gives ca. 7 uger efter fristen.

To ansøgningsrunder fra 2023
Som et led i revideringen går fonden også fra at have tre årlige ansøgningsfrister til at have to årlige frister for projektstøtte fra 2023. Formålet er at balancere Projektstøtte med de relativt nye Opstart og Globus Opstart -programmer, der kan søges løbende, samt med fondens helt nye Globus Call, der har første ansøgningsfrist i efteråret.

Fonden uddeler Projektstøtte til kunst- og kulturprojekter, der bygger på og udvikler samarbejder på tværs af Norden. Projekternes originalitet og samarbejder på tværs af de nordiske lande vægtes højt, men vi byder også projekter velkommen, der på forskellig vis rækker udover den nordiske region.

Ved sidste runde af Projektstøtte uddelte fonden 6.003.000 mio. DKK. Blandt de støttede var den islandske LungA Shool’s eksperimentelle initiativ ‘Air Conditions 2022 - a correspondence’, som er et samarbejde mellem en norsk og en islandsk radiostation, hvor forskellige kunstneres fortolkninger af emnet luft munder ud i en serie af radioprogrammer for fx den danske The Lake Radio . Et andet projekt som modtog støtte, var det innovative, kunstnerdrevne, pop-up initiativ MoNDA - Museum of Nordic Digital Art, der sætter særlig fokus på nordisk og international samtidskunst, der gør brug af nye teknologier i kunsten og kunst på blockchain med de såkaldte NFT’er (non-fungible tokens). Du kan se alle projekter, som fonden har støttet, her.

Du kan læse mere om Projektstøtte og de reviderede kriterier her.