COLOURBOX6137615

De nye kriterier skal sikre, at fondens støtte fortsat bidrager til kunstnere og kulturaktørers mulighed for at producere og formidle kunst- og kulturudtryk, der skaber nordisk relevans i såvel nordiske som globale sammenhænge.

Ansøgningerne bedømmes fra nu af ud fra følgende tre kriterier:

  • Kvalitet i projektet
  • Nordisk relevans
  • Økonomi


Det første kriterie, Kvalitet i projektet, handler både om kunstnerisk og kulturel kvalitet samt projektets form og metode.

Det næste kriterie, Nordisk relevans, indebærer, at de ansøgte projekter skal vise og argumentere for projektets nordiske relevans. Den nordiske relevans kan findes for eksempel i kvaliteten og substansen i projektets nordiske samarbejde, i et kvalificeret nordisk målgruppearbejde og i projektets indhold.

Kritieriet Økonomi kræver, at projektets økonomi og finansieringsplan – ligesom tidligere – indgår som en central del af samarbejdet og projektets forankring hos partnere.

Projekter, der foregår uden for Norden eller som bygger på tidligere netværksdannelse eller et tidligere projekt, bedømmes ikke længere særskilt, men indgår i en samlet vurdering af, hvordan projekterne bidrager til et fornyet og dynamisk kunst- og kulturliv i Norden – og evt. i globale sammenhænge.