Music ecosystems

I løbet af 10 måneder har det globale NGO Center For Music Ecosystems undersøgt musikkens rolle og modstandsdygtighed i de tre nordlige byer gennem lokale interviews, undersøgelser og engagement i lokalsamfundet. Målet med undersøgelsen har været at påvise værdien af at integrere musikken i den måde, hvorpå lokalsamfund tænker over - og handler på - de udfordringer, de står over for økonomisk, socialt og miljømæssigt. Forskningen viser, at uanset hvor fjernt et samfund er, er der grunde til at at investere i og forvente et afkast af musik i alle dens former og funktioner. 

Undersøgelse af musikkens rolle gennem rammerne af modstandsdygtighed
Rapporten "Defining Resilience in Remote Music Ecosystems" indeholder et policy-værktøjssæt og en række anbefalinger til at styrke lokale musikøkosystemer og deres forbindelser til at sikre overlevelse og bæredygtighed i små, mellemstore og geografisk isolerede samfund. Værktøjssættet er baseret på ideen om, at musik i alle former og funktioner kan forstås som et økosystem – en samling af aktører inden for en specifik sektor og infrastruktur, som ofte er knyttet til andre sektorer, f.eks. turistindustrien eller byudvikling.

Undersøgelsen fokuserer på selve definitionen af modstandsdygtighed (resilience), hvor musikkens økosystemer har kapacitet til at absorbere en række interne og eksterne forstyrrelser. Rapporten udforsker, hvordan modstandsdygtighed er forankret i musikøkosystemerne i de tre regioner, og foreslår handlingsmuligheder til at styrke den. 

Læs et kort resumé af rapporten på engelsk her.

Værktøjssæt til at sikre langvarige, modstandsdygtige musikøkosystemer
For hvert enkelt samfund undersøger rapporten følgende: 

 • Den aktuelle situation (hvordan tingene er nu)
 • Fremtidige scenarier (hvordan tingene kunne være)
 • Modstandsdygtige byggeklodser (hvordan man kommer derhen)
 • Krav til modstandsdygtighed (hvad man skal være opmærksom på)
 • Hindringer for modstandsdygtighed (nuværende og potentielle)

Rapporten indeholder 29 anbefalinger, som skitserer, hvilke dele af økosystemet der kræver modstandsdygtighed og hvad der skal til for, at det kan blive indarbejdet i politik og praksis.

Resuméet og den omfattende rapport beskriver detaljeret, hvordan hver anbefaling kan påvirke de enkelte samfund i rapporten, men anbefalingerne er også relevante for alle andre små, isolerede, landlige eller fjerntliggende samfund.

Anbefalingerne er opdelt i korte, mellemlange og langsigtede resultater og omfatter:

 • Detaljeret beskrivelse af virkningen af at kortlægge musikinfrastruktur, steder og rum;
 • Hvordan musik kan forbedre og støtte en fælles kommunikationsstrategi på tværs af
 • by og agenturer i den tredje sektor, f.eks. turisme eller handelskamre;
 • Hvordan man kan nedbryde siloer og skabe stærkere fællesskaber gennem bevidst
 • engagement med musik og lokale musikere;
 • Hvordan lokale og regionale myndigheder bedst kan støtte musikken, og hvordan man bedst kan tilpasse støtten til den lokale kontekst;
 • Hvordan man støtter unge mennesker og fremskynder uddannelse gennem musik;
 • Hvordan musik kan bidrage til at fastholde talenter og mindske emigration og samtidig være et redskab til at tiltrække nye talenter og virksomheder udefra.


Fra forskning til konkrete policyer og praksis
Det næste skridt i projektet er at etablere det første Music Policy Resilience Lab, der skal omsætte de 29 anbefalinger i praksis med lokale, regionale og internationale partnere og eksperter. Yderligere 15 kommuner vil blive inddraget, og 6 uddannelseslaboratorier vil blive gennemført i løbet af de næste 12 måneder for at skabe implementerbare policyer, resolutioner og programmer, der kan indføres i hvert af disse samfund.